Koncepce typu chování a typu osobnosti ve vztahu ke zdraví


Odkazy

Reference


Další doporučená literatura

  • Křivohlavý, J. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál.


Zdroje obrázků

Externí odkazy

Odkazy na související články


Klíčová slova