Uživatel:Jirisedlacek

Verze z 11. 7. 2015, 15:18, kterou vytvořil Jirisedlacek (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Nejsem studentem FF UK, starám se částečně o provoz WikiSofia software.“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nejsem studentem FF UK, starám se částečně o provoz WikiSofia software.