Uživatel:Lukas.Erben

Verze z 3. 3. 2017, 14:50, kterou vytvořil Lukas.Erben (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Student navazujícího magisterského kombinovaného studia - UISK, informační věda.

Sandbox


Sandbox2