Uživatel:Ondrej.Novak

Verze z 6. 11. 2017, 11:26, kterou vytvořil Ondrej.Novak (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Jsem studentem doktorského programu psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Můj odborný zájem leží v základním výzkumu afektivních jevů u lidí (emoce, nálady, city). V současnosti se zaměřuji na zdokonalování experimentálního přístupu k emocím, vyvoláváním (elicitace) emocí a jejich měření za pomoci sebe-posuzujících metod (SAM, PANAS) a fyziologických ukazatelů (HRV, skin conductance, EEG, ERP). Wikisofii se věnuji od roku 2013, a od dubna 2015 mám na starosti propagaci Wikisofie a správu účtů na sociálních sítích.

Společně s Nikolou Frollovou tvoříme tým administrátorů, kteří se starají o každodenní chod Wikisofie. Naším cílem je rychle rozvíjet a zdokonalovat Wikisofii jako nadějný zdroj ověřených studijních materiálů pro sociální a humanitní obory. Vedoucím projektu je Martin Souček.

Gmail Faenza.svg Linkedin.svg

Pískoviště

Pískoviště

Plány

Články

Systémové články