Uživatel:Petr.Holubetz

Verze z 6. 11. 2015, 18:46, kterou vytvořil Petr.Holubetz (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Petr Holubetz, student 4. ročníku bakalářského studia ÚISK

Petr.Holubetz (diskuse) 14. 10. 2015, 15:19 (CEST)