Uživatel:Zdenek.Lehocky

Verze z 3. 2. 2015, 22:48, kterou vytvořil Zdenek.Lehocky (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''Zdeněk Lehocký''' je studentem 1. ročníku kombinované formy bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví na ''ÚISK, FF UK'…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Zdeněk Lehocký je studentem 1. ročníku kombinované formy bakalářského studia oboru Informační studia a knihovnictví na ÚISK, FF UK.

Mimo to se také částečně věnuje odborným a jazykovým korekturám článků webového periodika Programujte.com.