Uživatelka:Marketa.Forstova/pískoviště: Porovnání verzí

< Uživatelka:Marketa.Forstova
Řádek 18: Řádek 18:
  
 
===Akvizice===
 
===Akvizice===
Kongresová knihovna buduje své sbírky pomocí šesti [[Akvizice|akvizičních metod]]: Cataloging in Publication, Copyright, výměna, dar, federální transfer a nákup. Do fondu získává dokumenty různých druhů (knihy, periodika, hudebniny, mapy, audiovizuální dokumenty atd.) z celého světa a jejich výběr se řídí akviziční politikou Kongresové knihovny.<ref>''Acquisitions'' [online]. [cit. 2016-12-29]. https://www.loc.gov/acq/</ref>   
+
Kongresová knihovna buduje své sbírky pomocí šesti [[Akvizice|akvizičních metod]]: CIP, copyright, výměna, dar, federální transfer a nákup. Do fondu získává dokumenty různých druhů (knihy, periodika, hudebniny, mapy, audiovizuální dokumenty atd.) z celého světa a jejich výběr se řídí akviziční politikou Kongresové knihovny.<ref>''Acquisitions'' [online]. [cit. 2016-12-29]. https://www.loc.gov/acq/</ref>   
  
 
===Meziknihovní výpůjční služba===
 
===Meziknihovní výpůjční služba===
Vzhledem ke svému rozsahu poskytuje knihovna [[Meziknihovní výpůjční služba (MVS)| meziknihovní výpůjční služby]] na národní i mezinárodní úrovni. V rámci USA poskytuje Kongresová knihovna meteriály, které nejosu dostupné v menších knihovnách. Dokumenty je možné vypůjčit prostřednictvím některé z akademických, veřejných nebo specializovaných knihoven. Ve Spojených státech je tato služba poskytována zdarma. <ref>''Interlibrary Loan'' [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z https://www.loc.gov/rr/loan//</ref>
+
Vzhledem ke svému rozsahu poskytuje knihovna [[Meziknihovní výpůjční služba (MVS)| meziknihovní výpůjční služby]] na národní i mezinárodní úrovni. V rámci USA poskytuje Kongresová knihovna meteriály, které nejosu dostupné v menších knihovnách. Dokumenty je možné vypůjčit prostřednictvím některé z akademických, veřejných nebo specializovaných knihoven. Ve Spojených státech je tato služba poskytována zdarma. Spolupracujícím zahraničním institucím poskytuje knihovna mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Pro zahraniční knihovny je tato služba zpoplatněná. <ref>''Interlibrary Loan'' [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z https://www.loc.gov/rr/loan//</ref>
  
 
===Linked data service===
 
===Linked data service===

Verze z 29. 12. 2016, 11:15

Současné funkce Kongresové knihovny

V současné době zastává Kongresová knihovna funkci národní knihovny Spojených států a poskytuje široké spektrum služeb.

Mezinárodní knihovnické standardy

Kongresová knihovna vyvíjí mezinárodní knihovnické standardy a podílí se na jejich implementaci. Knihovna stála u vzniku výměnného formátu MARC a dalších navazujících formátů, vyvinula vlastní klasifikační systém, Třídění Kongresové knihovny, který je rozšířený v amerických i zahraničních knihovnách a poskytuje informace o implementaci RDA včetně katalogizačních pravidel.

Katalogizace

Významným projektem Kongresové knihovny je kooperativní katalogizační program – Program for Cooperative Cataloging (PCC). Jedná se o čtyři dílčí složky:

 • BIBCO (bibliografické záznamy pro monografie)
 • CONSER (bibliografické záznamy pro seriály)
 • NACO (autoritní záznamy jmenných autorit)
 • SACO (autoritní záznamy věcných autorit)

V rámci projektu kooperativní katalogizace si zúčastněné instituce navzájem poskytují katalogizační záznamy vypracované podle společných standardů a šetří tím úsilí vynaložené na katalogizaci. Kongresová knihovna koordinuje tento projekt a poskytuje školení pro jeho účastníky.[1]
Kongresová knihovna poskytuje na základě požadavků nakladatelů službu Cataloging in Publication (CIP) - katalogizace v knize. Služba spočívá ve vytvoření katalogizačního záznamu, který je otištěn přímo v dokumentu a pomáhá knihovnám, které získají takto zpracovaný dokument do svého fondu. Nakladatel má povinnost poskytnout Kongresové knihovně jeden výtisk každé publikace, ke které bylo vytvořeno CIP.[2]

Copyright

I když Kongresová knihovna nemá právo povinného výtisku, získává do svého fondu významné množství publikací díky tomu, že je zároveň americkým úřadem pro přidělování copyrightu.[3]

Akvizice

Kongresová knihovna buduje své sbírky pomocí šesti akvizičních metod: CIP, copyright, výměna, dar, federální transfer a nákup. Do fondu získává dokumenty různých druhů (knihy, periodika, hudebniny, mapy, audiovizuální dokumenty atd.) z celého světa a jejich výběr se řídí akviziční politikou Kongresové knihovny.[4]

Meziknihovní výpůjční služba

Vzhledem ke svému rozsahu poskytuje knihovna meziknihovní výpůjční služby na národní i mezinárodní úrovni. V rámci USA poskytuje Kongresová knihovna meteriály, které nejosu dostupné v menších knihovnách. Dokumenty je možné vypůjčit prostřednictvím některé z akademických, veřejných nebo specializovaných knihoven. Ve Spojených státech je tato služba poskytována zdarma. Spolupracujícím zahraničním institucím poskytuje knihovna mezinárodní meziknihovní výpůjční službu. Pro zahraniční knihovny je tato služba zpoplatněná. [5]

Linked data service

 • Akvizice dokumentů pro vlastní sbírky i fond dalších výzkumných pracovišť
 • Legislativní literatura pro potřeby Kongresu i veřejnosti
 • Konzervační funkce
 • Vydavatelská činnost [6]
 1. About the PCC[online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné z http://www.loc.gov/aba/pcc/about/
 2. About CIP [online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné z http://www.loc.gov/publish/cip/about/index.html
 3. Overview of the Copyright Office [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z https://www.copyright.gov/about/
 4. Acquisitions [online]. [cit. 2016-12-29]. https://www.loc.gov/acq/
 5. Interlibrary Loan [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z https://www.loc.gov/rr/loan//
 6. Services & Programs [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z https://www.loc.gov/services/

Hesla

Vytváření odborných textů na platformě wiki

Knihovnické procesy a technologie

Úvod do informační vědy

Sociální komunikace