Uživatelka:Marketa.Forstova/pískoviště

< Uživatelka:Marketa.Forstova

Herbert Purnam

Herbert Purnam je pro knihovnictví významný zejména svým působením v Kongresové knihovně. Byl prvním zkušeným profesionálním knihovníkem, který stál v jejím čele (předchozí ředitelé nebyli z oboru) a rozšířil její služby, aby zpřístupnil její fond americkým občanům. Spolupracoval s americkým knihovnickým hnutím a zasloužil se o to, že se z Kongresové knihovny stala centrální americká knihovna podporující ostatní. Důležitou iniciativou bylo zavedení nového klasifikačního systému, Třídění Kongresové knihovny, které je nyní rozšířené v různých částech světa.[1]

„Universal in Scope: National in Service.“ (Univerzální svým rozsahem, národní svými službami.)

Použití vzorců

Vzhledem k tomu, že Excel je jedním z nejpoužívanějších tabulkových procesorů, budu konkrétní příklady uvádět tak, jak fungují v tomto programu.

Základní matematické operace

Tabulkový processor umí provádět základní matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení. Pro jejich vyjádření se používají operátory +, -, * a /. Před vzorcem samotným je vždy znak =. Hodnoty, se kterými pracujeme, je možné vybrat z tabulky nebo zadat přímo do vzorce:

Základní matematické operace - vzorce
Základní matematické operace - výsledky
Funkce Syntaxe Popis Výsledek
xxx =xxx(xxx) Co se stane xxx
xxx
xxx =xxx(xxx) Co se stane xxx
xxx
xxx =xxx(xxx) Co se stane xxx
xxx

Katerizační tabulka

Katerizační tabulka
První písmeno samohláska
pro druhé písmeno použij číslo:
b
2
d
3
l-m
4
n
5
p
6
r
7
s-t
8
u-y
9
První písmeno S
pro druhé písmeno použij číslo:
a
2
ch
3
e
4
h-i
5
m-p
6
t
7
u
8
w-z
9
První písmeno Qu
pro druhé písmeno použij číslo:
a
3
e
4
i
5
o
6
r
7
t
8
y
9
První písmeno Qa-Qt
použij čísla 2-29
První písmeno souhláska
pro druhé písmeno použij číslo:
a
3
e
4
i
5
o
6
r
7
u
8
y
9
Pro rozšíření
místo písmena použij číslo:
a-d
3
e-h
4
i-l
5
m-o
6
p-r
7
t-v
8
w-z
9

Linked Data Service

The Library of Congress Linked Data Service enables both humans and machines to programmatically access authority data at the Library of Congress. This service is influenced by - and implements - the Linked Data movement's approach of exposing and inter-connecting data on the Web via dereferenceable URIs.[2]

  • Legislativní literatura pro potřeby Kongresu i veřejnosti
  • Konzervační funkce
  • Vydavatelská činnost [3]
  1. COLE, John Y. Jefferson's Legacy. A Brief History [online]. [cit. 2016-11-09]. Dostupné z https://www.loc.gov/loc/legacy/toc.html
  2. About [online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné z http://id.loc.gov/about/
  3. Services & Programs [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z https://www.loc.gov/services/

Hesla

Vytváření odborných textů na platformě wiki

Knihovnické procesy a technologie

Úvod do informační vědy

Sociální komunikace