Historie verzí stránky „Uživatelské potřeby, zjišťování a dokumentování uživatelských potřeb(User analysis)/old“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace