Umělé oplodnění (Weinbergerová): Porovnání verzí

Řádek 15: Řádek 15:
 
|-
 
|-
 
|'''ban surrogate motherhood''' || zakazovat náhradní matky
 
|'''ban surrogate motherhood''' || zakazovat náhradní matky
 
+
|-
 
+
|'''barren woman''' || neplodná žena
 
+
|-
 
+
|'''carry bacterial infection''' || mít infekci bakteriálního původu
 
+
|-
 
+
|'''children born from donated sperm''' || děti počaté s pomocí darovaného spermatu
 
+
|-
 
+
|'''conceive naturally''' || otěhotnět přirozeně
 
+
|-
 
+
|'''curb fertility treatment''' || omezovat umělé oplodnění
 
+
|-
 
+
|'''experience conception problems''' || mít problémy s početím
 
+
|-
 
+
|'''father children''' || plodit děti
 
+
|-
 
+
|'''fertilized egg has the same rights as a citizen''' || oplodněné vajíčko má stejná práva jako už narozený člověk
 
+
|-
 
+
|'''have low fertility''' || být málo plodný
 
+
|-
* '''apply for artificial insemination''' – podstoupit umělé oplodnění
+
|'''have unprotected sexual intercourse''' || mít nechráněný sex
* '''assisted conception''' – asistovaná reprodukce
+
|-
* '''ban sperm donations''' – zakazovat darování spermií
+
|'''help a woman to conceive''' ||pomoci ženě otěhotnět
* '''ban frozen embryos''' – zakazovat zmrazení embrya
+
|-
* '''ban surrogate motherhood''' – zakazovat náhradní matky
+
|'''impede the movement of sperm''' || bránit spermiím v pohybu
* '''barren woman''' neplodná žena
+
|-
* '''carry bacterial infection''' mít infekci bakteriálního původu
+
|'''implant all embryos simultaneously''' || implantovat všechna embrya najednou
* '''children born from donated sperm''' děti počaté s pomocí darovaného spermatu
+
|-
* '''conceive naturally''' otěhotnět přirozeně
+
|'''increase the number of multiple births''' || zvyšovat počet mnohačetných těhotenství
* '''curb fertility treatment''' omezovat umělé oplodnění
+
|-
* '''experience conception problems''' mít problémy s početím
+
|'''infertile couples''' || neplodné partnerské dvojice
* '''father children''' plodit děti
+
|-
* '''fertilized egg has the same rights as a citizen''' oplodněné vajíčko má stejná práva jako už narozený člověk
+
|'''intracytoplasmic sperm injection''' (ICSI) || introcytoplazmatická injekce spermie
* '''have low fertility''' být málo plodný
+
|-
* '''have unprotected sexual intercourse''' mít nechráněný sex
+
|'''lockage of fallopain tubes''' || neprůchodnost vejcovodů
* '''help a woman to conceive''' pomoci ženě otěhotnět
+
|-
* '''impede the movement of sperm''' bránit spermiím v pohybu
+
|'''permit use of donor sperm''' || povolit použití spermatu od dárce
* '''implant all embryos simultaneously''' implantovat všechna embrya najednou
+
|-
* '''increase the number of multiple births''' zvyšovat počet mnohačetných těhotenství
+
|'''place the twins up for adoption''' || dát dvojčata k adopci
* '''infertile couples''' neplodné partnerské dvojice
+
|-
* '''intracytoplasmic sperm injection''' (ICSI) introcytoplazmatická injekce spermie
+
|'''reduce the chances of conception''' || snižovat možnost oplodnění
* '''lockage of fallopain tubes''' neprůchodnost vejcovodů
+
|-
* '''permit use of donor sperm''' povolit použití spermatu od dárce
+
|'''restrict to producing three embryos per couple''' || mít pro každý pár jen tři embrya
* '''place the twins up for adoption''' dát dvojčata k adopci
+
|-
* '''reduce the chances of conception''' snižovat možnost oplodnění
+
|'''selective reduction takes place prior to 12 weeks''' || selektivní redukce proběhne do 12. týdne
* '''restrict to producing three embryos per couple''' mít pro každý pár jen tři embrya
+
|-
* '''selective reduction takes place prior to 12 weeks''' selektivní redukce proběhne do 12. týdne
+
|'''sperm count falls''' || klesá počet spermií
* '''sperm count falls''' klesá počet spermií
+
|-
* '''start trying for a baby''' začít se snažit o dítě
+
|'''start trying for a baby''' || začít se snažit o dítě
* '''tackle infertility''' řešit problém neplodnosti
+
|-
* '''undergo infertility treatment''' podstoupit léčbu neplodnosti
+
|'''tackle infertility''' || řešit problém neplodnosti
* '''undergo IVF treatment''' podstoupit oplodnění ve zkumavce
+
|-
 +
|'''undergo infertility treatment''' || podstoupit léčbu neplodnosti
 +
|-
 +
|'''undergo IVF treatment''' || podstoupit oplodnění ve zkumavce
 
[[Kategorie: Translatologie|*]]
 
[[Kategorie: Translatologie|*]]
 
[[Kategorie: Glosáře|*]]
 
[[Kategorie: Glosáře|*]]

Verze z 4. 12. 2014, 11:04


verze pro tisk Umělé oplodnění (pro tisk)

Angličtina Čeština
apply for artificial insemination podstoupit umělé oplodnění
assisted conception asistovaná reprodukce
ban sperm donations zakazovat darování spermií
ban frozen embryos zakazovat zmrazení embrya
ban surrogate motherhood zakazovat náhradní matky
barren woman neplodná žena
carry bacterial infection mít infekci bakteriálního původu
children born from donated sperm děti počaté s pomocí darovaného spermatu
conceive naturally otěhotnět přirozeně
curb fertility treatment omezovat umělé oplodnění
experience conception problems mít problémy s početím
father children plodit děti
fertilized egg has the same rights as a citizen oplodněné vajíčko má stejná práva jako už narozený člověk
have low fertility být málo plodný
have unprotected sexual intercourse mít nechráněný sex
help a woman to conceive pomoci ženě otěhotnět
impede the movement of sperm bránit spermiím v pohybu
implant all embryos simultaneously implantovat všechna embrya najednou
increase the number of multiple births zvyšovat počet mnohačetných těhotenství
infertile couples neplodné partnerské dvojice
intracytoplasmic sperm injection (ICSI) introcytoplazmatická injekce spermie
lockage of fallopain tubes neprůchodnost vejcovodů
permit use of donor sperm povolit použití spermatu od dárce
place the twins up for adoption dát dvojčata k adopci
reduce the chances of conception snižovat možnost oplodnění
restrict to producing three embryos per couple mít pro každý pár jen tři embrya
selective reduction takes place prior to 12 weeks selektivní redukce proběhne do 12. týdne
sperm count falls klesá počet spermií
start trying for a baby začít se snažit o dítě
tackle infertility řešit problém neplodnosti
undergo infertility treatment podstoupit léčbu neplodnosti
undergo IVF treatment podstoupit oplodnění ve zkumavce