Uveďte typy a metody výzkumu v informační vědě, demonstrujte na příkladech a zmiňte aktuální výzkumy: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „'''Druhy''' výzkumu *základní (basic research) *aplikovaný (applied research) *inovace (innovation) '''Vědecký postup''' 400px =…“)
 
Řádek 121: Řádek 121:
 
*automatic recognition method of journal impact factor manipulation
 
*automatic recognition method of journal impact factor manipulation
 
*The individual and social dynamics of knowledge sharing: an exploratory study
 
*The individual and social dynamics of knowledge sharing: an exploratory study
 +
 +
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]

Verze z 26. 2. 2016, 15:24

Druhy výzkumu

 • základní (basic research)
 • aplikovaný (applied research)
 • inovace (innovation)

Vědecký postup Tingie.png

Výzkum a metody v informační vědě

Výzkum

 • aplikovaný – akční (změna stavu), evaluační
 • základní

Metody/ strategie (nikoliv v duchu dualistického přístupu)

 • kvalitativní
 • kvantitativní
 • ->kombinovaný přístup

Otázky etiky ve výzkumu

 • jmenujte …
 • anonymita / zacházení s důvěrnými informacemi
 • volba otázek
 • likvidace výzkumných dat
 • plagiátorství
 • falsifikace
 • svoboda odmítnutí
 • informovaný souhlas


Základní nástroje výzkumu

 • pozorování - přímé / zprostředkované
 • dotazování: rozhovor – volný a řízený,dotazník a anketa
 • analýza dokumentů

->komplementarita nástrojů

Kvalitativní metody

 • integrovaný pohled
 • cíl: porozumění problému (proč)
 • přirozené sociálním a humanitním vědám
 • nekonzistentní kategorie - vlastní kritérium kvality – chybí objektivní míra
 • nelze se zeptat – jak moc je toto kvalitní (komplexní, odpovídající,..)
 • nestandardizované metody, nízká standardizace dat, velké množství proměnných
 • nemusí být zobecnitelný

Kvantitativní metody

 • jsou přirozené přírodním vědám
 • založeno na matematicko-statistických metodách
 • exaktnost - exactus od exigó – vyžaduji, zkoumám, měřím
 • generalizace, hledání zákonů
 • nezávislost na externích proměnných - zjednodušení, neuvážení aspektů
 • vzájemná závislost proměnných
 • jen omezeně lze usuzovat na kvalitu

Statistika stručně

 • hromadné jevy
 • data – vzorek (náhodný, výběrový)
 • proměnná a hodnota
 • škála - nominální (Ž/M), ordinální (pořadí), intervalová (číslo)
 • popisná a vysvětlující statistika
 • relativní četnost, kumulativní četnost
 • dvourozměrná statistika – korelace, regrese

Specifické výzkumné metody

 • dotazníkový průzkum - deskritptivní, možnost rozsáhlého průzkumu
 • experimentální výzkum -testování kauzálních vztahů, manipulace 1 proměnné
 • historický výzkum - rekonstrukce historie, syntéza
 • operační výzkum - podpora řízení (managementu), optimální řešení problému mat-stat.metodami
 • systémová analýza - obdobný jako operační, důraz na systém jako celek
 • případové studie - zkoumání fenoménu za daných podmínek
 • obsahová analýza - projev a zachycení původního obsahu tak, aby co nejlépe zachycoval význam
 • bibliometrie - kvantifikace procesů psané komunikace
 • technology-based výzkum
 • srovnávací analýza - benchmarking knihoven


Výzkum uživatelů

Výzkum:

 • informačních potřeb
 • informačních požadavků
 • návyků (chování)

=> výzkum efektivity informačních služeb

Výzkum uživatelských potřeb – model uspokojení uživatele

W – potřeby, požadavky

T – souhrn požadavků

D – požadavky na systém

S – uspokojené požadavky


S/D = kvalita služby

D/T = míra efektivnosti systému

T/W = nakolik globální informační systém odpovídá reálným požadavkům

Evaluace informačních systémů

 • kvalita služby
 • relevance systému
 • výkonnost - reálný výkon proti očekávanému
 • efektivita systému (mj. i ROI)
 • data – rutinní, evaluační test
 • na pomezí s výzkumem uživatelů - HCI

Knihovnické statistiky

 • trend evidence-based librarianship
 • výpůjčky, dynamika a struktura čtenářů
 • obrat fondu
 • čtenářská aktivita

Současné příklady výzkumu

zdroje literatury

domácí časopisy –ProInflow, Knihovna Plus

 • Aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informačního vzdělávání
 • Informační gramotnost uživatelů vs. vyhledávací nástroje nové generace
 • Knihovní služby pro seniory : výzvy a příležitosti v oblasti služeb pro seniory v knihovně

zahraniční

 • Journal of Information Science, Journal of Documentation
 • automatic recognition method of journal impact factor manipulation
 • The individual and social dynamics of knowledge sharing: an exploratory study