Výroba papíru (Pejchalová): Porovnání verzí

Řádek 53: Řádek 53:
 
|'''to debark''' || odkornit
 
|'''to debark''' || odkornit
 
|-
 
|-
|''half barked, partialy barked''' || odkorněný do hněda
+
|'''half barked, partialy barked''' || odkorněný do hněda
 
|-
 
|-
 
|'''fully barked, completely barked''' || odkorněný do běla
 
|'''fully barked, completely barked''' || odkorněný do běla

Verze z 15. 12. 2014, 11:40

verze pro tisk Výroba papíru (pro tisk)

Angličtina Čeština
papermaking (paper production, paper manufacture) výroba papíru
cellulose celulóza
pulp buničina, papírovina (buničina s již přidanými papírovými přísadami)
papermaking industry papírenský průmysl
papermaking technology technologie výroby papíru
pulp and paper industry průmysl papíru a celulózy
pulp and paper mill továrna na výrobu papíru a celulózy
fully integrated mill/integrated mill integrovaná výroba papíru a celulózy
paper mill papírna
pulp mill celulózka
cellulose celulóza
timber, lumber těžební dřevo
to cut timber/lumber kácet dřevo
lumbering těžba dřeva
lumberjack dřevorubec
softwood měkké/jehličnaté dřevo
long fibre dlouhé vlákno (např. hygienický papír – tissue paper)
hardwood tvrdé/listnaté dřevo
short fibre krátké vlákno (např. tiskový papír – printing paper)
bagasse bagasa (vylisované zbytky cukrové třtiny)
wood yard sklad dřeva
lumber yard sklad dřeva
to store wood skladovat dřevo
debarking odkornění
to debark odkornit
half barked, partialy barked odkorněný do hněda
fully barked, completely barked odkorněný do běla
debarker odkorňovač
wood chip dřevní štěpka
market chips kupované štěpky (nebyly vyrobeny přímo celulózkou)
to chip wood štěpkovat
woodchipper, chipping machine štěpkovač
chip crusher desintegrátor štěpek (rozmělní příliš velké kusy štěpek)
chip screen třídič štěpek
to screen chips třídit štěpku
chip conveyer dopravník na štěpky (dopravuje štěpky ze skladu do výroby)
preimpregnation předimpregnace
chip preimpregnation předimpregnace štěpek
impregnate impregnovat, nasáknout (varný louh pronikne do štěpky)
penetration penetrace (kapalina pronikne do štěpky)
penetration period doba penetrace
cooking liquor varný louh (směs bílého a černého louhu)
black liquor černý louh
white liquor bílý louh
continuous cooking nepřetržitá, kontinuální várka
batch cooking – přetržitá, diskontinuální várka
to cook at 150 – 170 °C vařit při 150 – 170 °C