Vyhodnocování relevance: Porovnání verzí

 
(Není zobrazeno 5 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
 
  
 
Vyhodnocování [[Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance|relevance]] hraje klíčovou roli v [[Informační cyklus|informačním cyklu,]] respektive v části týkající se vyhledávání informací. V České republice je zavedena terminologie, která se od některých světových přístupů mírně liší. V tomto článku uvedeme nejprve terminologii a pojetí tak, jak je chápáno právě v České republice a dále uvedeme i další významné přístupy fungující v zahraničí.  
 
Vyhodnocování [[Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance|relevance]] hraje klíčovou roli v [[Informační cyklus|informačním cyklu,]] respektive v části týkající se vyhledávání informací. V České republice je zavedena terminologie, která se od některých světových přístupů mírně liší. V tomto článku uvedeme nejprve terminologii a pojetí tak, jak je chápáno právě v České republice a dále uvedeme i další významné přístupy fungující v zahraničí.  
  
Relevantní informace je taková informace, která je věcně nebo formálně shodná s požadavkem uživatele resp. zadaným dotazem v přirozeném či selekčním jazyku. <ref>https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Drelevance+</ref> V praxi, která je upřednostňována v České republice jí dělíme na formální a věcnou. Je dobré zmínit, že množiny relevantních dokumentů nejsou totožné. To zjednodušeně znamená, že ne všechny formálně relevantní dokumenty jsou i věcně relevantní či pertinentní a naopak.  
+
Relevantní informace je taková [[informace]], která je věcně nebo formálně shodná s požadavkem uživatele, resp. zadaným dotazem v přirozeném či [[Selekční jazyk|selekčním jazyku]]. <ref>Švejda, Jan. Relevanční zpětná vazba. In: KtD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2020. 10- 16]. Dostupné z:  https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Drelevance+</ref> V praxi, která je upřednostňována v České republice jí dělíme na formální a věcnou. Je dobré zmínit, že množiny relevantních [[Dokument|dokumentů]] nejsou totožné. To zjednodušeně znamená, že ne všechny formálně relevantní dokumenty jsou i věcně relevantní či pertinentní a naopak.  
  
=== Formální relevance ===
+
===Formální relevance===
Jedná se o takovou relevanci, která porovnává shodu formulace rešeršního dotazu se selekčními údaji dokumentu. Tuto relevanci posuzuje daný systém, proto je možné ji označovat také jako systémovou. Informační systémy posuzují relevanci v závislosti na modelu vyhledávání, který je v daném systému používán (vektorový, booleovský, pravděpodobnostní...). Na tomto základě pak vzniká řazení podle relevance (Discovery systémy, webové vyhledavače). S tím je spojena i relevanční zpětná vazba, která vzniká tím, že daný systém z našeho chování usuzuje, co je pro nás relevantní či nikoliv. Moderní systémy mají schopnost "učit se" například podle toho, jaké dokumenty si uživatel zobrazuje tj. v jakém jazyce, formátu apod.
+
Jedná se o takovou relevanci, která porovnává shodu formulace [[Rešerše|rešeršního]] dotazu se selekčními údaji dokumentu. Tuto relevanci posuzuje daný systém, proto je možné ji označovat také jako systémovou. [[Informační systém|Informační systémy]] posuzují relevanci v závislosti na modelu vyhledávání, který je v daném systému používán (vektorový, booleovský, pravděpodobnostní...). Na tomto základě pak vzniká řazení podle relevance (Discovery systémy, webové vyhledavače). S tím je spojena i relevanční zpětná vazba, která vzniká tím, že daný systém z našeho [[Uživatelské chování|chování]] usuzuje, co je pro nás relevantní či nikoliv. Moderní systémy mají schopnost "učit se" například podle toho, jaké dokumenty si uživatel zobrazuje, tj. v jakém jazyce, formátu apod.
  
=== Věcná relevance ===
+
===Věcná relevance===
 
V tomto případě se porovnává shoda obsahu informačního dotazu s obsahem vyhledaného dokumentu. Věcnou relevanci posoudí nejlépe uživatel. V souvislosti s věcnou relevancí se také hovoří o "aboutness" tedy bytí o něčem, co je v dokumentu obsaženo.
 
V tomto případě se porovnává shoda obsahu informačního dotazu s obsahem vyhledaného dokumentu. Věcnou relevanci posoudí nejlépe uživatel. V souvislosti s věcnou relevancí se také hovoří o "aboutness" tedy bytí o něčem, co je v dokumentu obsaženo.
  
=== Pertinence ===
+
===Pertinence===
Pertinencí se označuje subjektivní shoda uživatele s dokumentem.<ref>https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0020027174900023</ref> V konečné fázi je nejdůležitější osoba uživatele, neboť právě uživatel sám zhodnotí, zda-li si nabídnutý dokument vybere. Jedná se o čistě subjektivní rozhodnutí a dané dokumenty musejí být shodné se konkrétními požadavky na dokument. Vychází tedy z konkrétních zkušeností, požadavků, znalostí a přístupu uživatele. (Př. Vyhledám dokument, který je věcně relevantní, ale není pertinentní, protože je v anglickém jazyce a já anglicky nemluvím.)
+
Pertinencí se označuje subjektivní shoda uživatele s dokumentem.<ref>Kemp, D.A., (1974) Relevance, pertinence and information system development.  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0020027174900023</ref> V konečné fázi je nejdůležitější osoba uživatele, neboť právě uživatel sám zhodnotí, zdali si nabídnutý dokument vybere. Jedná se o čistě subjektivní rozhodnutí a dané dokumenty musejí být shodné se konkrétními požadavky na dokument. Vychází tedy z konkrétních zkušeností, požadavků, znalostí a přístupu uživatele. (Př. Vyhledám dokument, který je věcně relevantní, ale není pertinentní, protože je v anglickém jazyce a já anglicky nemluvím.)
 +
 
 +
====Kritéria pertinence:====
  
==== Kritéria pertinence: ====
+
*<u>Tématičnost</u>- do jaké míry obsah dokumentu odpovídá tématu
 +
*<u>Spolehlivost</u>- do jaké míry je obsah dokumentu vnímán jako pravdivý, přesný a spolehlivý
 +
*<u>Pochopitelnost</u>- do jaké míry je obsah uživateli srozumitelný
 +
*<u>Novost</u>- do jaké míry přináší dokument uživateli nové informace
 +
*<u>Rozsah</u>- do jaké šíře a hloubky je téma zpracováno
  
* <u>Tématičnost</u>- do jaké míry obsah dokumentu odpovídá tématu
+
===Hodnocení výsledků rešerše===
* <u>Spolehlivost</u>- do jaké míry je obsah dokumentu vnímán jako pravdivý, přesný a spolehlivý
+
Na základě vyhodnocení výsledků rešerše je možné posoudit efektivitu zadaného rešeršního dotazu, ale také celkově daného systému. Hodnotí se:
* <u>Pochopitelnost</u>- do jaké míry je obsah uživateli srozumitelný
 
* <u>Novost</u>- do jaké míry přináší dokument uživateli nové informace
 
* <u>Rozsah</u>- do jaké šíře a hloubky je téma zpracováno
 
  
=== Hodnocení výsledků rešerše ===
+
'''Úplnost''' =koeficient úplnosti- poměr počtu nalezených záznamů: počet všech relevantních dokumentů v databázi. Toto se vyjadřuje v %.<ref>Balíková, M. Hloubka indexace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2020-10-16]. Dostupné z:  
Na základě vyhodnocení výsledků rešerše je možné posoudit efektivitu zadaného rezervního dotazu, ale také celkově daného systému. Hodnotí se:
 
  
'''Úplnost''' =koeficient úplnosti- poměr počtu nalezených záznamů: počet všech relevantních dokumentů v databázi. Toto se vyjadřuje v %.<ref>https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dúplnost</ref> Pokud chceme obsáhnout dané téma co nejšířeji, je možné, že budeme muset prohledat velké množství výsledků, přičemž přesné a relevantní budou jen některé z nich.
+
https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dúplnost</ref> Pokud chceme obsáhnout dané téma co nejšířeji, je možné, že budeme muset prohledat velké množství výsledků, přičemž přesné a relevantní budou jen některé z nich.
  
 
'''Přesnost'''= koeficient přesnosti- poměr počtu nalezených relevantních záznamů: celkový počet záznamů v rešerši. Pokud hledáme co nejpřesnější výsledky a zúžíme hledaný dotaz, je možné, že díky mnoha kritériím přijdeme i o jiné odpovídající výsledky
 
'''Přesnost'''= koeficient přesnosti- poměr počtu nalezených relevantních záznamů: celkový počet záznamů v rešerši. Pokud hledáme co nejpřesnější výsledky a zúžíme hledaný dotaz, je možné, že díky mnoha kritériím přijdeme i o jiné odpovídající výsledky
 +
{| class="wikitable"
 +
|+Tabulka úplnosti a přesnosti
 +
| colspan="2" rowspan="2" |
 +
| colspan="2" |'''Relevantní'''
 +
|-
 +
|ANO
 +
|NE
 +
|-
 +
| rowspan="2" |'''Vyhledané'''
 +
|ANO
 +
|A = Relevantní vyhledané
 +
|B= Nerelevantní vyhledané
 +
|-
 +
|NE
 +
|C= Relevantní nevyhledané
 +
|D = Nerelevantní nevyhledané
 +
|}
 +
Výpočet: Úplnost = A/A+C
 +
 +
Přesnost = A/A+B
  
=== Relevance v zahraničí ===
+
===Relevance v zahraničí===
 
[[Tefko Saracevic|'''Tefko Saracevic''']]
 
[[Tefko Saracevic|'''Tefko Saracevic''']]
  
Relevanci chápe jako vztah mezi informací/informačním objektem a kontextem (informační potřeba, konkrétní dotaz, úkol..). Ve své teorii rozlišuje tyto druhy relevance:
+
Relevanci chápe jako vztah mezi informací/informačním objektem a kontextem ([[informační potřeba]], konkrétní dotaz, úkol..). Ve své teorii rozlišuje tyto druhy relevance:
  
* <u>Systémová/ algoritmická relevance</u>= vztah mezi dotazem a informací/informačním objektem. Možné chápat jako formální relevanci.
+
*<u>Systémová/ algoritmická relevance</u>= vztah mezi dotazem a informací/informačním objektem. Možné chápat jako formální relevanci.
* <u>Tematická/věcná relevance</u> = vztah mezi tématem vyjádřeným v dotazu a tématem pokrytým informací/ informačním objektem.  
+
*<u>Tematická/věcná relevance</u> = vztah mezi tématem vyjádřeným v dotazu a tématem pokrytým informací/ informačním objektem.
* <u>Kognitivní relevance/ pertinence</u> = vztah mezi stavem znalostí uživatele a informací/ informačním objektem
+
*<u>Kognitivní relevance/ pertinence</u> = vztah mezi stavem znalostí uživatele a informací/ informačním objektem
* <u>Situační relevance</u>= Informace, která je relevantní pouze v dané situaci, ale při změně podmínek již relevantní nebude.
+
*<u>Situační relevance</u>= Informace, která je relevantní pouze v dané situaci, ale při změně podmínek již relevantní nebude.
* <u>Afektivní/ motivační relevance</u>= Vztah mezi záměry a cíli, emocemi a motivací uživatele a vyhledaným či existujícím informačním objektem. Je hodnocena na základě spokojenosti uživatele.  
+
*<u>Afektivní/ motivační relevance</u>= Vztah mezi záměry a cíli, emocemi a motivací uživatele a vyhledaným či existujícím informačním objektem. Je hodnocena na základě spokojenosti uživatele.
  
 
[[Birger Hjørland|'''Birger Hjørland''']]
 
[[Birger Hjørland|'''Birger Hjørland''']]
Řádek 46: Řádek 67:
 
Dále polemizuje nad pojmy:
 
Dále polemizuje nad pojmy:
  
* <u>Objektivita X subjektivita</u>- Objektivní relevanci(relevanci vyhodnocovanou systémem) nepovažuje za objektivní neboť systém je naprogramován člověkem, který do něj opět vkládá jistou míru subjektivity.
+
*<u>Objektivita X subjektivita</u>- Objektivní relevanci (relevanci vyhodnocovanou systémem) nepovažuje za objektivní neboť systém je naprogramován člověkem, který do něj opět vkládá jistou míru subjektivity.
  
 
[[Huang & Soergel|'''Huang & Soergel''']]
 
[[Huang & Soergel|'''Huang & Soergel''']]
Řádek 52: Řádek 73:
 
Snažili se dát definici relevance rámec, tím že vytvořili syntézu předchozích pojetí. Jejich práce poskytuje přehled a hovoří o relevanci jako o:
 
Snažili se dát definici relevance rámec, tím že vytvořili syntézu předchozích pojetí. Jejich práce poskytuje přehled a hovoří o relevanci jako o:
  
* <u>"Relevance- as- is"</u> - Smysluplný vztah mezi informačním objektem a informační potřebou (součástí informační potřeby je téma, uživatel, problém a situace)
+
*<u>"Relevance- as- is"</u> - Smysluplný vztah mezi informačním objektem a informační potřebou (součástí informační potřeby je téma, uživatel, problém a situace)
  
* <u>"Relevance- as- determined"</u>- Výsledek posouzení relevance- as- is posuzujícím (člověk nebo systém), který je založen na reprezentacích informačního objektu a informační potřeby.
+
*<u>"Relevance- as- determined"</u>- Výsledek posouzení relevance- as- is posuzujícím (člověk nebo systém), který je založen na reprezentacích informačního objektu a informační potřeby.
  
=== Reference ===
+
====Reference====
 
<references responsive="0" />
 
<references responsive="0" />
 +
 +
====Doporučená literatura====
 +
HUANG, Xiaoli a Dagobert SOERGEL. Relevance: An improved framework for explicating the notion. ''Journal of the American Society for Information Science and Technology'' [online]. 2013, '''64'''(1), 18-35 [cit. 2020-03-16]. DOI: 10.1002/asi.22811. ISSN 15322882. Dostupné z: <nowiki>http://doi.wiley.com/10.1002/asi.22811</nowiki>
 +
 +
SARACEVIC, Tefko. Relevance: a review of and a framework for the thinking on the notion in information science. ''Journal of the American Society for Information Science and Technology''. 1975, '''26'''(6), 321-43.
 +
 +
SARACEVIC, T. Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science. Part II. ''Journal of the American Society for Information Science and Technology'' [online]. 2007, '''58'''(13), 1915-1933 [cit. 2016-02-25]. ISSN 15322882. Dostupné z: <nowiki>https://tefkos.comminfo.rutgers.edu/Advances_Librar_2006.pdf</nowiki>
 +
 +
SARACEVIC, T. Relevance: A Review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science. Part III. ''JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY'' [online]. 2007, '''58'''(13), 2126-2144 [cit. 2016-02-25]. ISSN 15322882. Dostupné z: <nowiki>https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.20681?casa_token=v959soIvDbQAAAAA:w7A8DIB43DuquehJ2eBM2VkZtsyt7hf_9ILwYeUOGPtdfkXGwonviQU8Jzmdb3gP5XoKBddG2PXNgss</nowiki>
 +
 +
XU, Yunjie a Zhiwei CHEN. Relevance Judgment: What Do Information Users Consider Beyond Topicality? ''Journal of the American Society for Information Science'' [online]. 2006, '''57'''(7), 961-973 [cit. 2016-02-23]. ISSN 15322882. Dostupné z: <nowiki>https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.20361?casa_token=h16CO7MSuEMAAAAA:Sfl53ocRzcud_dV51erncTJw5afEsF9G6zxr_cgWyyLuGU9tn8RiUgNxF3sTPg8qfgaoBDFN615xbB8</nowiki>
 +
 +
<br />
 +
 +
====Související články====
 +
[[Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách]]
 +
 +
[[Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance]]
 +
 +
====[[Zpětná vazba v rešeršních službách]]====
 +
<br />
 +
====Klíčová slova====
 +
Relevance, pertinence, vyhledávání, úplnost, přesnost
 +
 +
[[Kategorie:Informační studia a knihovnictví]]
 +
[[Kategorie: Státnicové otázky UISK]]

Aktuální verze z 28. 12. 2020, 21:58

Vyhodnocování relevance hraje klíčovou roli v informačním cyklu, respektive v části týkající se vyhledávání informací. V České republice je zavedena terminologie, která se od některých světových přístupů mírně liší. V tomto článku uvedeme nejprve terminologii a pojetí tak, jak je chápáno právě v České republice a dále uvedeme i další významné přístupy fungující v zahraničí.

Relevantní informace je taková informace, která je věcně nebo formálně shodná s požadavkem uživatele, resp. zadaným dotazem v přirozeném či selekčním jazyku. [1] V praxi, která je upřednostňována v České republice jí dělíme na formální a věcnou. Je dobré zmínit, že množiny relevantních dokumentů nejsou totožné. To zjednodušeně znamená, že ne všechny formálně relevantní dokumenty jsou i věcně relevantní či pertinentní a naopak.

Formální relevance

Jedná se o takovou relevanci, která porovnává shodu formulace rešeršního dotazu se selekčními údaji dokumentu. Tuto relevanci posuzuje daný systém, proto je možné ji označovat také jako systémovou. Informační systémy posuzují relevanci v závislosti na modelu vyhledávání, který je v daném systému používán (vektorový, booleovský, pravděpodobnostní...). Na tomto základě pak vzniká řazení podle relevance (Discovery systémy, webové vyhledavače). S tím je spojena i relevanční zpětná vazba, která vzniká tím, že daný systém z našeho chování usuzuje, co je pro nás relevantní či nikoliv. Moderní systémy mají schopnost "učit se" například podle toho, jaké dokumenty si uživatel zobrazuje, tj. v jakém jazyce, formátu apod.

Věcná relevance

V tomto případě se porovnává shoda obsahu informačního dotazu s obsahem vyhledaného dokumentu. Věcnou relevanci posoudí nejlépe uživatel. V souvislosti s věcnou relevancí se také hovoří o "aboutness" tedy bytí o něčem, co je v dokumentu obsaženo.

Pertinence

Pertinencí se označuje subjektivní shoda uživatele s dokumentem.[2] V konečné fázi je nejdůležitější osoba uživatele, neboť právě uživatel sám zhodnotí, zdali si nabídnutý dokument vybere. Jedná se o čistě subjektivní rozhodnutí a dané dokumenty musejí být shodné se konkrétními požadavky na dokument. Vychází tedy z konkrétních zkušeností, požadavků, znalostí a přístupu uživatele. (Př. Vyhledám dokument, který je věcně relevantní, ale není pertinentní, protože je v anglickém jazyce a já anglicky nemluvím.)

Kritéria pertinence:

 • Tématičnost- do jaké míry obsah dokumentu odpovídá tématu
 • Spolehlivost- do jaké míry je obsah dokumentu vnímán jako pravdivý, přesný a spolehlivý
 • Pochopitelnost- do jaké míry je obsah uživateli srozumitelný
 • Novost- do jaké míry přináší dokument uživateli nové informace
 • Rozsah- do jaké šíře a hloubky je téma zpracováno

Hodnocení výsledků rešerše

Na základě vyhodnocení výsledků rešerše je možné posoudit efektivitu zadaného rešeršního dotazu, ale také celkově daného systému. Hodnotí se:

Úplnost =koeficient úplnosti- poměr počtu nalezených záznamů: počet všech relevantních dokumentů v databázi. Toto se vyjadřuje v %.[3] Pokud chceme obsáhnout dané téma co nejšířeji, je možné, že budeme muset prohledat velké množství výsledků, přičemž přesné a relevantní budou jen některé z nich.

Přesnost= koeficient přesnosti- poměr počtu nalezených relevantních záznamů: celkový počet záznamů v rešerši. Pokud hledáme co nejpřesnější výsledky a zúžíme hledaný dotaz, je možné, že díky mnoha kritériím přijdeme i o jiné odpovídající výsledky

Tabulka úplnosti a přesnosti
Relevantní
ANO NE
Vyhledané ANO A = Relevantní vyhledané B= Nerelevantní vyhledané
NE C= Relevantní nevyhledané D = Nerelevantní nevyhledané

Výpočet: Úplnost = A/A+C

Přesnost = A/A+B

Relevance v zahraničí

Tefko Saracevic

Relevanci chápe jako vztah mezi informací/informačním objektem a kontextem (informační potřeba, konkrétní dotaz, úkol..). Ve své teorii rozlišuje tyto druhy relevance:

 • Systémová/ algoritmická relevance= vztah mezi dotazem a informací/informačním objektem. Možné chápat jako formální relevanci.
 • Tematická/věcná relevance = vztah mezi tématem vyjádřeným v dotazu a tématem pokrytým informací/ informačním objektem.
 • Kognitivní relevance/ pertinence = vztah mezi stavem znalostí uživatele a informací/ informačním objektem
 • Situační relevance= Informace, která je relevantní pouze v dané situaci, ale při změně podmínek již relevantní nebude.
 • Afektivní/ motivační relevance= Vztah mezi záměry a cíli, emocemi a motivací uživatele a vyhledaným či existujícím informačním objektem. Je hodnocena na základě spokojenosti uživatele.

Birger Hjørland

Hjorland se zabývá zejména kritikou ostatních teorií a uvádí vlastní definici pro pojem relevance "Něco (N) je relevantní k úkolu (U), jestliže zvyšuje pravděpodobnost dosažení cíle (C), implikovaného U".

Dále polemizuje nad pojmy:

 • Objektivita X subjektivita- Objektivní relevanci (relevanci vyhodnocovanou systémem) nepovažuje za objektivní neboť systém je naprogramován člověkem, který do něj opět vkládá jistou míru subjektivity.

Huang & Soergel

Snažili se dát definici relevance rámec, tím že vytvořili syntézu předchozích pojetí. Jejich práce poskytuje přehled a hovoří o relevanci jako o:

 • "Relevance- as- is" - Smysluplný vztah mezi informačním objektem a informační potřebou (součástí informační potřeby je téma, uživatel, problém a situace)
 • "Relevance- as- determined"- Výsledek posouzení relevance- as- is posuzujícím (člověk nebo systém), který je založen na reprezentacích informačního objektu a informační potřeby.

Reference

 1. Švejda, Jan. Relevanční zpětná vazba. In: KtD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2020. 10- 16]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Drelevance+
 2. Kemp, D.A., (1974) Relevance, pertinence and information system development. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0020027174900023
 3. Balíková, M. Hloubka indexace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2020-10-16]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=KTD&ccl_term=wtr%3Dúplnost

Doporučená literatura

HUANG, Xiaoli a Dagobert SOERGEL. Relevance: An improved framework for explicating the notion. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2013, 64(1), 18-35 [cit. 2020-03-16]. DOI: 10.1002/asi.22811. ISSN 15322882. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/asi.22811

SARACEVIC, Tefko. Relevance: a review of and a framework for the thinking on the notion in information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology. 1975, 26(6), 321-43.

SARACEVIC, T. Relevance: A review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science. Part II. Journal of the American Society for Information Science and Technology [online]. 2007, 58(13), 1915-1933 [cit. 2016-02-25]. ISSN 15322882. Dostupné z: https://tefkos.comminfo.rutgers.edu/Advances_Librar_2006.pdf

SARACEVIC, T. Relevance: A Review of the literature and a framework for thinking on the notion in information science. Part III. JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY [online]. 2007, 58(13), 2126-2144 [cit. 2016-02-25]. ISSN 15322882. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.20681?casa_token=v959soIvDbQAAAAA:w7A8DIB43DuquehJ2eBM2VkZtsyt7hf_9ILwYeUOGPtdfkXGwonviQU8Jzmdb3gP5XoKBddG2PXNgss

XU, Yunjie a Zhiwei CHEN. Relevance Judgment: What Do Information Users Consider Beyond Topicality? Journal of the American Society for Information Science [online]. 2006, 57(7), 961-973 [cit. 2016-02-23]. ISSN 15322882. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/asi.20361?casa_token=h16CO7MSuEMAAAAA:Sfl53ocRzcud_dV51erncTJw5afEsF9G6zxr_cgWyyLuGU9tn8RiUgNxF3sTPg8qfgaoBDFN615xbB8


Související články

Vyhodnocování relevance, role a druhy zpětné vazby v rešeršních službách

Pojem relevance, její vyhodnocování, druhy relevance

Zpětná vazba v rešeršních službách


Klíčová slova

Relevance, pertinence, vyhledávání, úplnost, přesnost