Vyjmenujte principy volby personálních selekčních údajů podle AACR2R/RDA

Verze z 28. 8. 2016, 09:59, kterou vytvořil Michal.Bily (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Selekční údaje = slovo, výraz, kód, dle kterého je možné bbg. záznamy vyhledávat či pořádat. Selekčním údajem v hlavním či vedlejším záhlaví může být autor (fyzická osoba), korporace/akce nebo předmětové selekční údaje.

Ve formátu MARC 21 pole 100 - hlavní záhlaví, pole 700 - vedlejší záhlaví; podpole $4 role (aut., ed...).

Osobní jména v bbg. záznamu mohou být:

 • Jméno hlavního autora, jména vedlejších autorů.
 • AACR2R určuji podobu jména v záznamu - zpravidla příjmení, jméno.
 • Určují podobu jmen pod křestním jménem - jména panovníků, svatých…
 • Zdrojem pro tvorbu záznamů jsou autoritní databáze (v Čechách buduje NK ČR).

AACR2R

Princip volby – podle zdroje se jméno/a autora/ů přebírá z titulního listu, uvádí se maximálně tři celá jména (Princip 3 a dost zaveden v 60. letech v Paříži - Pařížské principy). Pokud přebereme autora z jiného než hlavního pramene popisu, tak ho uvedeme do popisných údajů ($245) do hranaté závorky. Do selekčních údajů bez závorky.

Volba selekčních údajů (AACR2R, kap. 21)

 1. Dílo jednoho autora - HZ do pole 245, ind. Na první pozici: 1.
 2. Dílo dvou až tří autorů - první v HZ, druhy a třetí ve VZ, pole 245, ind. Na první pozici: 1.
 3. Dílo více než tří autorů - pouze první do VZ a zbytek jako „et al“, nebo “a kol.” (ale pokud př. Jen 4, radši všechny do VZ), další původci ve VZ, dokument je tzv. Popisován pod názvem, tzn. Že HZ má název dokumentu, pole 245. Ind. Na první pozici: 0.
 4. Díla více autorů se společným názvem - autoři do VZ, záznam popisován pod názvem.
 5. Díla více autorů bez společného názvu - první autor do HZ, další autoři do VZ ve formě Autor/název + do po-známky o obsahu (pole 505).

RDA

 • V pravidlech RDA je od principu tři a dost ustoupeno.
 • Vynechávají se tituly, oslovení, afiliace, kvalifikace a podobné výrazy; zapisují se jen jména/jména s uvedenou frází; ale rodové vztahy se nevynechávají, zůstávají součástí zápisu (junior, otec, apod.)
 • Všichni autoři uvedení na titulní stránce do pole 245 a polí 100/700; první z hlavních autorů vždy v poli 100.
 • Jsou-li na titulní stránce uvedeni pouze nepřímí autoři (např. editor), zapíšeme je do 245 a 700 a přímé autory již nedohledáváme.
 • Není-li na titulní stránce uveden žádný údaj o odpovědnosti, dohledáváme PŘÍMÉ (hlavní) autory v dalších pramenech popisu v tomto pořadí: obálka knihy, hlavička, rub titulní stránky, tiráž; pokud v některém prameni údaje najdeme, nehledáme už v dalším v pořadí; zapíšeme je do polí 245 a 100/700.
 • Překladatelé hlavního obsahu díla a ilustrátoři (fotografové) s významným autorským podílem: nejsou-li uvedeni na titulní stránce, dohledáme je obdobně jako v bodu 3 a zapíšeme do polí 245 a 700.
 • Doplňky rodinných vztahů (např. Jr., Sr., fils, père) a římské číslice (např. III) jsou brány jako fráze.
 • RDA neznají pojem „současný autor“. Změna oproti AACR2R: nerozlišujeme "současné" a jiné autory.

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova