Historie verzí stránky „Vyložte teorii médií a vývoje komunikace dle převládajícího média Marshalla MacLuhana.“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace