Historie verzí stránky „Vysvětlete, co je bibliometrie, na čem je založena, jak se používá a jaké má limity ve svém použití. Popište základní indikátory a bibliometrické zákony.“