Zobrazení zdroje stránky Vysvětlete, co je to systém a informační systém a popište jejich základní vlastnosti

Vysvětlete, co je to systém a informační systém a popište jejich základní vlastnosti

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Požadovanou činnost smějí provádět jen uživatelé ve skupině Uživatelé.


Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky.

Návrat na stránku „Vysvětlete, co je to systém a informační systém a popište jejich základní vlastnosti“.