Historie verzí stránky „Vysvětlete, co je to systém a informační systém a popište jejich základní vlastnosti“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace