Vysvětlete pojem komprese souborů, rozlište bezeztrátovou a ztrátovou kompresi. Charakterizujte situace, ve kterých se tyto druhy komprese hodí a používají.

Verze z 27. 2. 2020, 09:40, kterou vytvořil Veronika.Krivankova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „{{Pracuje se}} == Komprese (komprimace) dat == Je to speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Úkolem je zpracování počítačových dat…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Komprese (komprimace) dat

Je to speciální postup při ukládání nebo transportu dat. Úkolem je zpracování počítačových dat s cílem zmenšit jejich objem při současném zachování informací v datech obsažených. Obecně se jedná o snahu zmenšit velikost datových souborů, což je výhodné např. pro jejich archivaci, nebo při přenosu přes síť s omezenou rychlostí. Komprese může být nutná při omezené datové propustnosti (např. mobilní telefon komprimuje hovor pro přenos GSM sítí). Zvláštními postupy – kódováním, které je dané zvoleným kompresním algoritmem – se ze souboru odstraňují nadbytečné informace. [1]

Postup: kompresním algoritmem se ze souboru odstraňují redundantní (nadbytečné) informace

Kompresní poměr = podíl velikosti nekomprimovaných (vstupních) dat ku velikosti komprimovaných (výstupních) dat - je ovlivněn volbou kompresního algoritmu i typem komprimovaných dat - úspora místa = 1 - velikost komprimovaných dat/velikost nekomprimovaných dat

Programy na kompresi dat

 • WinRAR
 • 7-Zip
 • WinZip[1]

Algoritmus ztrátové komprese

Při ztrátové komprimaci se méně důležité informace vypouštějí a z vytvořených dat se již během následné dekomprimace nedají získat zpět. Využitím speciálního komprimačního algoritmu se redukuje objem dat na zlomek původní velikosti. Ztrátová komprimace je nejčastěji používanou metodou pro ukládání obrazových a zvukových dat a také k ukládání video souborů. [2] Často je velmi vhodná, protože i malá ztráta kvality poskytne výraznou úsporu místa.

Princip ztrátové komprese

 • transformace původních dat - data se přeskupí nebo transformují tak, aby bylo možno lehce oddělit důležité informace od nedůležitých
 • potlačení různě důležitých dat - nedůležité informace se potlačí mnohem více než důležité

Využití ztrátové komprese

 • digitální TV vysílání
 • DVD
 • přenos dat přes internet, respektive počítačovou síť
 • ukládání obrazových a zvukových záznamů (můžeme vyřadit určité frekvence, které lidské smysly stejně špatně vnímají)

Formáty

 • JPEG
 • MPEG
 • MP3

Algoritmus bezeztrátová (neztrátová) komprese

Druhým typem je poté komprese bezeztrátová. Jedná se o algoritmy, které dovolují přesnou zpětnou rekonstrukci komprimovaných dat, na rozdíl od ztrátové komprese, kde to možné není. Tato komprese se používá všude tam, kde je důležité, aby originální data a data po dekompresi komprimovaného souboru byla totožná. Takovým příkladem může být situace, kde komprese textů nebo komprese čehokoli, kde je nepřípustná i sebemenší ztráta kvality. [3] Většina bezeztrátových komprimačních programů nepoužívá jen jeden algoritmus, ale hned několik najednou. Pokud dojde k přílišné ztrátové kompresy, vede to k zrnitým obrázkům, snížené kvalitě a snížené srozumitelnosti zvuku.

Formáty

 • ZIP - více komprimovaných souborů, což ve výsledku pomůže zredukovat velikost uložených dat
 • RAR - proprietární
 • LZMA - používá 7-zip
 • WMA Lossless pro zvuk
 • GIF – vždy bezeztrátový
 • PNG – vždy bezeztrátový
 • TIFF v bezeztrátových variantách
 • CorePNG pro video

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 Komprese dat. Studijní info [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://sites.google.com/a/szs-lib.cz/studijni-info/komprese-dat
 2. TOMEK, Petr. Testování vybraných komprimačních programů [online]. Pardubice, 2011, 94 s., Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/48611/TomekP_Testovani%20vybranych_MT_2011.pdf?sequence=2&isAllowed=y
 3. Bezeztrátová a ztrátová komprese dat, Základy informatiky a teorie [online]. [cit. 2020-02-27]. Dostupné z: https://roje2014.webnode.cz/bezeztratova-a-ztratova-komprese-dat/

Doporučená literatura

 • I. Vajda: Teorie informace. Vydavatelství CVUT, Praha, ˇ 2004. ISBN: 80-01-02986-7
 • Žára, Beneš, Sochor, Felkel: Moderní pocíta ˇ cová grafika ˇ . Computer Press, 2005. ISBN: 80-251-0454-0
 • INAGAKI, K., TOMIZAWA Y., YOKOO H. Novel and Generalized Sort-Based Transform for Lossless Data Compression. SPIRE. 2009, s. 102-113, LNCS 5721.
 • SAYOOD, Khalid. Introduction to data compression. 2nd ed. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, c2000. Morgan Kaufmann series in multimedia information and systems. ISBN 1-55860-558-4.

Související články

Principy kódování zvuku a obrazu, komprese dat
Komprese obrazových informací

Klíčová slova

Komprese dat, ztrátová komprese, bezeztrátová komprese, data, komprese, počítačová data, zmenšení