WIPO – World Intellectual Property Organization: Porovnání verzí

Řádek 25: Řádek 25:
 
<references/>
 
<references/>
 
===Související články===
 
===Související články===
* [[WIPO – World Intellectual Property Organization]]<br />
+
* [[Duševní vlastnictví a WIPO]]<br />
* [[Právo a internet]]<br />
 
 
* [[ Duševní vlastnictví]]<br />
 
* [[ Duševní vlastnictví]]<br />
 
* [[ Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft]]<br />
 
* [[ Duševní vlastnictví: autorská práva, vlastnictví, copyright, copyleft]]<br />
 
===Klíčová slova===
 
===Klíčová slova===
 
WIPO, duševné vlastníctvo, WTO
 
WIPO, duševné vlastníctvo, WTO
 +
 +
 +
 +
[[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]

Verze z 20. 6. 2016, 14:37

World Intellectual Property Organization

Svetová organizácia duševného vlastníctva

* 14.7.1967 v Stockholme podpísaný Dohovor o zriadení WIPO

Francis Gurry

* Dohovor sa stal účinným od roku 1970
* Súčasť OSN od roku 1974
* Sídlom je Švajčiarsko, Ženeva
* Združuje 188 členských štátov
* Generálny riaditeľ v súčasnosti je Francis Gurry[1]

Spravuje technickú infraštruktúru, ktorá slúži k zdieľaniu informácii a vedomostí z oblasti ochrany duševného vlastníctva. Je hlavným poskytovateľom informácií a informačných zdrojov z tejto oblasti. Funguje ako medzinárodný registračný systém.[2]
Rozvíja normy a štandardy v oblasti duševného vlastníctva a stará sa o ich dodržiavanie. Dohliada na celkovo 23 medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú ochrany duševného vlastníctva.
Jednou z jej úloh je technologicky podporovať členské krajiny, obzvlášť rozvojové krajiny. Spoločne s WTO (Svetovou obchodnou organizáciou) patrí k najdôležitejším svetovým lídrom v rámci riešenia problematiky ochrany duševného vlastníctva.[2]

Štruktúra organizácie WIPO

  1. Válné zhromaždenie WIPO - tvoria členské štáty Dohody o zriadení WIPO, ale zároveň sú členmi aspoň jednej z ďalších únií, ktoré spadajú pod krídla WIPO. Každý štát má jeden hlas. Valné zhromaždenie disponuje širokou radou kompetencií. V rámci svojej činnosti napríklad rozhoduje o menovaní generálneho riaditeľa, návrhu rozpočtu atď.
  2. Konferencia WIPO - tvoria všetky členské štáty Dohovoru o zriadení WIPO, členstvo v ďalších úniách nie je podmienkou. Predmetom konferencia sú všeobecné otázky a záujmy v oblasti duševného vlastníctva. Každý štát má jeden hlas.
  3. Koordinančný výbor WIPO - ponúka spätnú väzbu o otázkach, ktorými sa zaoberajú Valné zhromaždenie a Konferencia WIPO.[2]


Odkazy

Reference

  1. WIPO: World Intellectual Property Organization [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://www.wipo.int/portal/en/
  2. 2,0 2,1 2,2 ŠMÍD, Vojtěch. Globální systém ochrany duševního vlastnictví: účel a pozice WIPO a WTO. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce Tomáš Dobřichovský.

Související články

Klíčová slova

WIPO, duševné vlastníctvo, WTO