WIPO – World Intellectual Property Organization

World Intellectual Property Organization

Svetová organizácia duševného vlastníctva

  • Založená v 14.7. 1967 v Stockholme
    Francis Gurry
  • Súčasť OSN od roku 1974
  • Sídlom je Švajčiarsko, Ženeva
  • Združuje 188 členských štátov
  • Generálny riaditeľ v súčasnosti je Francis Gurry[1]

WIPO funguje ako globálna platforma pre služby, politiku, informácie a kooperáciu v oblasti duševného vlastníctva. Poskytuje technickú, informačnú a právnu podporu všetkým členským štátom.[1]

Sídlo WIPO

Spravuje technickú infraštruktúru, ktorá slúži k zdieľaniu informácii a vedomostí z oblasti ochrany duševného vlastníctva. Je hlavným poskytovateľom informácií a informačných zdrojov z tejto oblasti. Dohliada na celkovo 23 medzinárodných dohôd, ktoré sa týkajú ochrany duševného vlastníctva.

  1. 1,0 1,1 WIPO: World Intellectual Property Organization [online]. [cit. 2016-06-06]. Dostupné z: http://www.wipo.int/portal/en/