Webarchiv: Porovnání verzí

Řádek 5: Řádek 5:
  
 
==Metody==
 
==Metody==
Získávání dat je převážně automatické. Přes speciální software se zadanými kritérii se data stahují, indexují a pote ukládají do digitálního archivu.Kritéria jsou samozřejmě pečlivě vybírána aby se vybraly stránky nějakou kulturně obsahovou hodnotou.Získávání dokumentů je navíc ještě podmíněno legislativou, zejména zákonné úpravy [[Povinný výtisk|povinného výtisku]].
+
Získávání dat je převážně automatické. Přes speciální software se zadanými kritérii se data stahují, indexují a pote ukládají do digitálního archivu.Kritéria jsou samozřejmě pečlivě vybírána aby se vybraly stránky nějakou kulturně obsahovou hodnotou.Získávání dokumentů je navíc ještě podmíněno legislativou, zejména zákonné úpravy [[Povinný výtisk|povinného výtisku]].<ref name="OW">Webarchiv: památník eského internetu [online]. Praha, 2000 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://webarchiv.cz/cs</ref>
 
Používány jsou tři typy archivace: Celoplošná, Výběrová a Tematická sklizeň.
 
Používány jsou tři typy archivace: Celoplošná, Výběrová a Tematická sklizeň.
  
Řádek 22: Řádek 22:
 
Pro celoplošné sklizně se používá seznam stránek s českou doménou - '''.cz''' a jsou spravovány sdružením CZ.NIC.
 
Pro celoplošné sklizně se používá seznam stránek s českou doménou - '''.cz''' a jsou spravovány sdružením CZ.NIC.
  
Pro výběrové sbírky se používá pravidlo výběru dokumentů registrovaných v národní bibliografii tedy dle území, jazyka, autorství a předmětu/obsahu díla. Ukládají se především kulturně obohacující zdroje.
+
Pro výběrové sbírky se používá pravidlo výběru dokumentů registrovaných v národní bibliografii tedy dle území, jazyka, autorství a předmětu/obsahu díla. Ukládají se především kulturně obohacující zdroje.<ref name="OW" />
 
==Zpřístupnění==
 
==Zpřístupnění==
Kompletní data z Webarchivu jsou zpřístupňována pouze v terminálech Národní knihovny ČR. Pomocí nástroje Wazback Machine se určité výběrové sklizně ukázat na webových stránkách Webarchivu.
+
Kompletní data z Webarchivu jsou zpřístupňována pouze v terminálech Národní knihovny ČR. Pomocí nástroje Wazback Machine se určité výběrové sklizně ukázat na webových stránkách Webarchivu.<ref name="OW" />
  
 
==Legislativa==
 
==Legislativa==
Legislativa je vymezena zákonem č. 121/2000 Sb. Naneštětí zákon dovolujet rozmnoženiny díla pouze k archivaci a ne k volnému zpřístupnění. Toho lze dosáhnout jedině se souhlasem vydavatele stránek.
+
Legislativa je vymezena zákonem č. 121/2000 Sb. Naneštětí zákon dovolujet rozmnoženiny díla pouze k archivaci a ne k volnému zpřístupnění. Toho lze dosáhnout jedině se souhlasem vydavatele stránek.<ref name="OW" />
  
 
==Nástroje Webarchivu==
 
==Nástroje Webarchivu==

Verze z 14. 1. 2017, 17:00

Webarchiv je projekt Národní knihovny, který uchovává české dokumenty a bohemika vydaná po internetu. Řeší jak takový sběr ukustečnit, třídit, uchovat a pak také zpřístupnit a to dlouhodobě.

Historie

Projekt Webarchivu vznikl v roce 2000. Podílí se na něm Moravská zemská knihovna v Brně a Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Programovou část má na starosti tým studentů Fakulty informatiky. V roce 2001 se uskutečnil první pokus o celo plošnou sklizeň nástrojem NEDLIB Harvester. Kvůli technickým potížím se sklizeň nedokončila. Pro stálé zpomalování a problémy byl NEDLIB v roce 2004 nahrazen Heritrixem. S tímto systémem se dodnes každý rok pořádá celoplošná sklizen. Stále se přitom vylepšuje systém i výsledky.[1]

Metody

Získávání dat je převážně automatické. Přes speciální software se zadanými kritérii se data stahují, indexují a pote ukládají do digitálního archivu.Kritéria jsou samozřejmě pečlivě vybírána aby se vybraly stránky nějakou kulturně obsahovou hodnotou.Získávání dokumentů je navíc ještě podmíněno legislativou, zejména zákonné úpravy povinného výtisku.[2] Používány jsou tři typy archivace: Celoplošná, Výběrová a Tematická sklizeň.

Celoplošná sklizeň

Snaží se pokrýt celý "český"(s doménou : .cz) web v daném čase. Provádí se jednou za rok.

Výběrová sklizeň

Úložného místa není neomezeně, a tak je budována kolekce hodnotných(historicky, kulturně, atp.) zdrojů s cílem vytvořit vzorek českého kulturního dědictví, jež vzniklo elektronicky.

Tematická sklizeň

Zabývá se tématy jež mají vetší ohlas v české společnosti například české volby, ale také například Povodně v roce 2002 či útok na redakci Charlie Hebdo.

Kritéria výběru

Pro celoplošné sklizně se používá seznam stránek s českou doménou - .cz a jsou spravovány sdružením CZ.NIC.

Pro výběrové sbírky se používá pravidlo výběru dokumentů registrovaných v národní bibliografii tedy dle území, jazyka, autorství a předmětu/obsahu díla. Ukládají se především kulturně obohacující zdroje.[2]

Zpřístupnění

Kompletní data z Webarchivu jsou zpřístupňována pouze v terminálech Národní knihovny ČR. Pomocí nástroje Wazback Machine se určité výběrové sklizně ukázat na webových stránkách Webarchivu.[2]

Legislativa

Legislativa je vymezena zákonem č. 121/2000 Sb. Naneštětí zákon dovolujet rozmnoženiny díla pouze k archivaci a ne k volnému zpřístupnění. Toho lze dosáhnout jedině se souhlasem vydavatele stránek.[2]

Nástroje Webarchivu

Heritrix je open-source sklízecí robot. Vyvíjen je společnosti Internet Archive. Je páteřním programem pro chod Webarchivu.

DeDuplicatorvytváří indexy sklizených dat. Porovnává indexy jak dat sklizených, tak dat teprve na sklizení čekajících. Tím umožňuje zamezení duplicitě dat.

WARC je formát pro sklizená data. Dříve se používal ARC, ale ten nevyhovoval požadavkům knihovnického personálu a nevyužíval všech možností Heritrixu. WARC je jeho nástupcem.

Waybackje aplikace vyvíjená společností Internet Archive pro zpřistupnění dat koncovým uživatelům.

NutchWAX Další systém pro indexování sklizených dat. Ve Webarchivu se používá k indexování smluvních zdrojů.[1]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 A. Brokeš. Projekt WebArchiv - archiv českého webu. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 2008, roč. XVIII, č. 4, s. 10-13.
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Webarchiv: památník eského internetu [online]. Praha, 2000 [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://webarchiv.cz/cs

Použitá literatura

Externí odkazy

Stránky webarchivu - http://www.webarchiv.cz/cs

Související články

Klíčová slova

Webarchiv, internetová bohemika, sběr dat, uchování dokumentů, dokument,