Webarchiv: Porovnání verzí

Řádek 23: Řádek 23:
 
Stránky webarchivu - http://www.webarchiv.cz/cs
 
Stránky webarchivu - http://www.webarchiv.cz/cs
 
===Související články===
 
===Související články===
 +
===Klíčová slova===
 +
Webarchiv, internetová bohemika, sběr dat, uchování dokumentů, dokument,

Verze z 8. 12. 2016, 18:59

Webarchiv je projekt Národní knihovny, který uchovává české dokumenty a bohemika vydaná po internetu.Webarchiv řeší vůbec samotný pojem a problematiku archivace internetových stránek a jejich obsahu. Také řeší jak tento sběr ukustečnit, třídit, uchovat a pak také zpřístupnit a to dlouhodobě. Používá se několik metod sběru dat.

Metody

Získávání dat je převážně automatické. Přes speciální sofware se zadanými kritérii se data stahují, indexují a pote ukládají do digitálního archivu.Kritéria jsou samozřejmě pečlivě vybírána aby se vybraly stránky nějakou kulturně obsahovou hodnotou.Získávání dokumentů je navíc ještě podmíněno legislativou zejména zákonné úpravy povinného výtisku. Používány jsou tři typy archivace: Celoplošná, Výběrová a Tematická sklizeň.

Celoplošná sklizeň

Snaží se pokrýt celý "český"(s doménoo : .cz) web v daném čase. Provádí se jednou za rok.

Výběrová sklizeň

Uložného místa není neomezeně, a tak je budována kolekce hodnotných(historicky, kulturně, atp.) zdrojů s cílem vytvořit vzorek českého kulturního dědictví, jež vzniklo elektronicky.

Tematická sklizeň

Zabývá se tématy jež mají vetší ohlas v české společnosti například české volby, ale také například Povodně v roce 2002 či útok na redakci Charlie Hebdo.

Kritéria výběru

Odkazy

Reference

Použitá literatura

Externí odkazy

Stránky webarchivu - http://www.webarchiv.cz/cs

Související články

Klíčová slova

Webarchiv, internetová bohemika, sběr dat, uchování dokumentů, dokument,