Webarchiv

Webarchiv je projekt Národní knihovny, který uchovává české dokumenty a bohemika vydaná po internetu.

Úloha

Webarchiv řeší vůbec samotný pojem a problematiku takovéto archivace. Také řeší jak tento sběr ukustečnit, třídit, uchovat, a pak také zpřístupnit a to dlouhodobě. Používá se několik metod sběru dat.