Webarchiv je projekt Národní knihovny, který uchovává české dokumenty a bohemika vydaná po internetu. Řeší jak takový sběr ukustečnit, třídit, uchovat a pak také zpřístupnit a to dlouhodobě.

Metody

Získávání dat je převážně automatické. Přes speciální software se zadanými kritérii se data stahují, indexují a pote ukládají do digitálního archivu.Kritéria jsou samozřejmě pečlivě vybírána aby se vybraly stránky nějakou kulturně obsahovou hodnotou.Získávání dokumentů je navíc ještě podmíněno legislativou, zejména zákonné úpravy povinného výtisku. Používány jsou tři typy archivace: Celoplošná, Výběrová a Tematická sklizeň.

Celoplošná sklizeň

Snaží se pokrýt celý "český"(s doménou : .cz) web v daném čase. Provádí se jednou za rok.

Výběrová sklizeň

Úložného místa není neomezeně, a tak je budována kolekce hodnotných(historicky, kulturně, atp.) zdrojů s cílem vytvořit vzorek českého kulturního dědictví, jež vzniklo elektronicky.

Tematická sklizeň

Zabývá se tématy jež mají vetší ohlas v české společnosti například české volby, ale také například Povodně v roce 2002 či útok na redakci Charlie Hebdo.

Kritéria výběru

Pro celoplošné sklizně se používá seznam stránek s českou doménou - .cz a jsou spravovány sdružením CZ.NIC.

Pro výběrové sbírky se používá pravidlo výběru dokumentů registrovaných v národní bibliografii tedy dle území, jazyka, autorství a předmětu/obsahu díla. Ukládají se především kulturně obohacující zdroje.

Zpřístupnění

Legislativa

Odkazy

Reference

Použitá literatura

Externí odkazy

Stránky webarchivu - http://www.webarchiv.cz/cs

Související články

Klíčová slova

Webarchiv, internetová bohemika, sběr dat, uchování dokumentů, dokument,