Webinář

Webinář je druh online komunikace, ve které se spojuje skupina zájemců s lektorem v reálném čase bez nutnosti sdílení prostoru za pomoci internetové připojení. Tento druh komunikace slouží především jako nástroj celoživotního vzdělávání a osobního i profesního růstu.[1]

Slovo webinář vzniklo spojením slov web a seminář. Jako první si slovo nechal registrovat pod ochrannou známkou roku 1998 Eric R. Korb.[2]

Jednotlivé webináře se soustředí na jedno vymezené téma, které do hloubky rozvedou.

Efektivní webináře trvají zpravidla přibližně jednu až dvě hodiny, v závislosti na tom, jak složité téma si lektor pro zájemce připraví.

Narozdíl od webcastů, mají webináře jedinečnou možnost okamžité zpětné vazby skrze chat, nebo mikrofon.

Vznik webinářů

Webináře vznikly díky zvyšující se úrovni technologie dostupné široké veřejnosti, jako například:

 • Internet v domácnostech
 • Streaming
 • Videohovory

Webináře tak mohly reagovat na potřeby „lidí 21. století“, u kterých se postupně vyvíjí jiný přístup k učení a práci.[3] Klade se důraz na:

 • Týmovou spolupráci
 • Využívání Internetu
 • Multitasking

Přínos webinářů

 • Nemusí se nikam cestovat
 • Vysoká motivace zájemců
 • Levná a efektivní metoda seberealizace
 • Většina lidí se učí vizuální metodou
 • Zájemci mají přístup k nahrávkám webinářů
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní bez nutnosti cokoliv stahovat
 • Komunikace probíhá oběma směry

Nevýhody webinářů

Webináře kladou vysoké nároky na lektora:

 • Musí umět výborně prezentovat své téma
 • Příprava mu zabere víc času než u webcastu
 • Občasné technické závady
 • Pevně daný čas nemusí zájemcům vždy vyhovovat, obzvlášť u mezinárodních webinářů, kde do hry vstupují časová pásma
 • Ne všechny webináře jsou zdarma

Budoucnost webinářů

Webináře se budou v budoucnu nejspíše dále soustředit na vylepšení technického aspektu:

 • Snížení lagů při přenosu hlasu
 • Vylepšování uživatelských rozhraní pro snadnější registraci a přístup k webinářům
 • Přizpůsovat webináře pro nové platformy jakými jsou tablety, smartphony apod.
 • Svačinové přednášky (anglicky Snack-learning) kraťoučké mini-webináře podporující látku hlavního webináře.[4]

Kde hledat webináře

V českém prostředí nabízí kvalitní webináře například webové stránky system602 a webináře.cz. Zaměstnavatelé, kteří webinářů využívají nasměrují zájemce přímo k jejich firemnímu poskytovateli.

Ze zahraničních stránek nabízí webináře například WebEx, různých webových stránek nabízejících webináře je ale oproti našemu trhu znatelně víc.

Odkazy

Reference

 1. Web conferencing. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing#cite_note-wbAssign-22
 2. KORB, Eric R. INTERCALL, INC. WEBINAR [patent]. Spojené státy americké. 2342313, US 75478683. Uděleno 04/18/2000. Zapsáno 05/04/1998. Dostupné z: http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=tm&sno=75478683
 3. MAYORGA, Eduardo P., Ana G. PALIS a Jesica G. BEKERMAN. Webinar software: A tool for developing more effective lectures (online or in-person). Middle East African Journal of Ophthalmology [online]. 2014, vol. 21, issue 2, s. 123- [cit. 2015-01-18]. DOI: 10.4103/0974-9233.129756. Dostupné z: Databáze Ebsco
 4. COIFFE, Dorothea J. Webinars: Continuing Education and Professional Development for Librarians. Journal of the Library Administration & Management Section [online]. 2012, roč. 9, č. 1, s. 37-48 [cit. 2015-01-18]. Dostupné z: Databáze Ebsco

Doporučená literatura

 • CLAY, Cynthia. Great webinars: how to create interactive learning that is captivating, informative and fun. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2012. ISBN 11-182-0544-8.
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning: učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, xix, 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

Webináře, celoživotní vzdělávání, self-help, online výuka