Wikisofia:Článek týdne: Porovnání verzí

 
Řádek 6: Řádek 6:
  
 
<div style="clear: both"></div>
 
<div style="clear: both"></div>
 
zkouška
 
  
 
== Následující článek ==
 
== Následující článek ==

Aktuální verze z 3. 9. 2019, 11:00

Tato stránka slouží pro údržbu periodicky se obměňujících článků na hlavní straně. Z tohoto důvodu je uzamčena.

Aktuální článek

Specifické poruchy učení (SPU) jsou skupinou duševních poruch, které způsobují obtíže s učením a používáním školních dovedností. V 10. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí nalezneme tyto diagnózy pod označením „Specifické vývojové poruchy školních dovedností“ (F81). 5. revize Diagnostického a statistiku manuálu mentálních poruch uvádí diagnózu „Specifická porucha učení“, kterou řadí mezi neurovývojové poruchy.

MKN-10 poskytuje následující diagnostický klíč:

  • F81.0: Specifická porucha čtení (dyslexie)
  • F81.1: Specifická porucha psaní a výslovnosti (dysgrafie).
  • F81.2: Specifická porucha počítání (dyskalkulie).
  • F81.3: Smíšená porucha školních dovedností - porucha kombinující v diagnostikovatelné míře více projevů jiných specifických poruch učení.
  • F81.8: Jiná vývojová porucha školních dovedností.
  • F81.9: Vývojová porucha školních dovedností nespecifická.

Výskyt specifických poruch učení je obtížně určitelný zejména pro vysokou variabilitu klinických a diagnostických znaků (např. závažnost poruchy). Různé studie uvádí prevalenci těchto poruch v dětské populaci v rozmezí 2 - 20 %. Významně častěji se také vyskytují u chlapců než u dívek (v poměru 3-5:1).


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

Následující článek

Šablona:Článek týdne/2021/08

Připravené články

Na této stránce jsou k dispozici již připravené články na další týdny.


Publikované články

Zde se nacházejí články, které se již na hlavní stránce objevily.