Wikisofia:Článek týdne/připravené: Porovnání verzí

< Wikisofia:Článek týdne
m
Řádek 47: Řádek 47:
 
{{Článek týdne/2017/24}}
 
{{Článek týdne/2017/24}}
 
<div style="clear: both"></div>
 
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2017/25 ===
 +
{{Článek týdne/2017/25}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2017/26 ===
 +
{{Článek týdne/2017/26}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2017/27 ===
 +
{{Článek týdne/2017/27}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2017/28 ===
 +
{{Článek týdne/2017/28}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2017/29 ===
 +
{{Článek týdne/2017/29}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2017/30 ===
 +
{{Článek týdne/2017/30}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
=== 2017/31 ===
 +
{{Článek týdne/2017/31}}
 +
<div style="clear: both"></div>
 +
 +
  
 
[[Kategorie:Článek týdne]]
 
[[Kategorie:Článek týdne]]

Verze z 7. 6. 2017, 16:13

2017/09

Linux Mint je linuxová distribuce založena na jádře Ubuntu

Open source je obecně jakákoliv veřejná informace, u které je nutno splnit svobodu šíření. Svobodou přístupu však nedefinuje tak, že by informace měla být získána zdarma. Nejčastěji se s tímto termínem setkáváme jako s open source software.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/10

Margaret Meadová (narození 16. 12. 1901 - úmrtí 15. 11. 1978) byla jednou z prvních žen, která se vydala do odlehlé části světa, aby zde zkoumala životy tamějších lidí. Skrze svou práci mohla ukázat obyvatelům západních "vyspělých" zemí, že by se mohli mnohé naučit z každodenních životů a hodnot takzvaně „primitivních“ národů. Meadová prohlásila: "Strávila jsem většinu svého života studiem životů jiných lidí... aby "ti ze Západu" dokázali lépe porozumět sami sobě."

Z oboru Antropologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/11

Deviace v objektu jsou skupinou sexuálních deviací. Jsou poruchou zaměření sexuálních tužeb na neadekvátní objekty. Patří mezi ně pedofilie, fetišismus, transvestitismus a Jiné deviace. Deviace v objektu mohou být stejně jako deviace v aktivitě komorbidní a dále se kombinovat s jinými. Nejčastěji se vyskytují kombinace dvou zájmů (homosexuální sadismus apod.), ale může jich být i více. V takovýchto složitějších případech pak hovoříme o Kombinovaných sexuálních deviacích (F65.6, MKN-10). Jednotlivec stejně tak může mít několik na sobě nezávislých sexuálních deviací, v takovýchto případech se jedná o polymorfní deviace.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/12

Graf platnosti Koomeyova zákona

Koomeyův zákon (Koomey's law) je dlouhodobý trend v dějinách výpočetní techniky, který říká, že množství výpočtů za každý využitý joule energie se zdvojnásobí přibližně každého 1.57 roku. Tento trend je pozoruhodně stabilní už od 50. let 20. století a je rychlejší než Moorův zákon. Jonathan Koomey definoval trend následovně: "za stabilní výpočetní zátěže, výkon potřebné baterie se sníží dvakrát každý rok a půl."

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/13

DSpace (Digital Archive Project) je jedním ze softwarových systémů pro tvorbu digitálních knihoven. Systém DSpace poskytuje zázemí pro provozování digitálních knihoven a souvisejících funkcí zejména při akademických institucích. Systém měl být vyvinut a nasazen na MIT (Massachusetts Institute of Technology) a být zároveň k dispozici dalším uživatelům. Kolem vývoje celého systému se časem vytvořila skupina vývojářů z celého světa, takže se jedná pravděpodobně o jeden z nejživěji se rozvíjejících projektů v oblasti volně dostupných systémů digitálních knihoven.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/14

Přístupnost webu je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s pojmem použitelnost webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení. Základními principy přístupnosti určují, aby obsah webové stránky byl vhodně strukturován pomocí nadpisů, měl dostatečně barevný kontrast písma, text byl dobře čitelný a grafické prvky aby měly definovanou textovou alternativu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/15

Staroegyptské slovo heka, které se tradičně překládá jako magie, znamenalo ve starém Egyptě mnohem víc. Tato síla byla považována za součást světa, ba dokonce za něco, co svět udržovalo pohromadě, bez čeho by nikdy nemohl fungovat ani vzniknout. Nebylo na ni pohlíželo přímo jako na něco dobrého, ale nebyla ani temná, neboť rozčlenění na "dobrou" a "zlou" magii vzniklo mnohem později, v Egyptě byla heka vnímána zkrátka jako mocná magická síla, která mohla být užita různými způsoby a sama o sobě byla neobsahovala žádnou morální hodnotu. Byla mocí, před kterou měli respekt i samotní bohové.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/16

Tematický apercepční test (zkráceně TAT) je individuální projektivní test osobnosti zaměřený na odhalování dominantních pudů, emocí, komplexů a konfliktů osobnosti. Je vhodný pro diagnostiku spojenou se sociálním přizpůsobením, ale je také užitečný pro interpretaci poruch chování, neuróz a psychóz. Autory testu jsou Murray a Morganová (Harvardova univerzita), kteří se testem zabývali v průběhu třicátých let 20. století (nicméně manuál k testu vychází až v roce 1943).

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/17

Pátráte po publikacích ze svého oboru? Pro každý obor jsme vytvořili seznam nakladatelství a vydavatelství, která se jím speciálně zabývají:

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/18

Hérakleitos Efeský (asi 540 - 480 př.n.l.) je někdy nazýván temný nebo plačící filozof. Pocházel z rodu efeských králů, kteří spravovali mysteria eleusinské Démétry. Své královské funkce se vzdal ve prospěch bratra a odebral se do hor, kde žil jako poustevník. Pro důraz kladený na procesy dění je považován za jednoho ze zakladatelů dialektiky, v psychologii pak za předchůdce dynamicky orientovaných směrů.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/19

Citační manažery jsou velice užitečné nástroje. Jsou to nástroje na správu citací a zároveň nástroje pro správu dokumentů. Nabízejí uživatelům velké množství citačních stylů pro různé typy dokumentů. Umožňují export záznamů z databází, internetu či externích zdrojů.

Citační manažery jsou buď zdarma nebo placené a ty jsou hodně drahé. Například Karlova univerzita nemá placenou licenci na žádný citační manažer. V rámci licencí má dostupné částečně citační manažery.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/20

Průmyslové vlastnictví je druh právní ochrany, jenž chrání předměty nehmotné povahy, které jsou výsledkem vědecko-technické činnosti a mají průmyslovou využitelnost tj. jsou opakovaně využívány při hospodářské činnosti. Průmyslové vlastnictví je jednou z oblastí duševního vlastnictví, přičemž nezahrnuje autorská práva. Vznikem Úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví v roce 1883 v Paříži byly položeny základy moderní právní ochrany, jejichž hlavní principy jsou platné do dnešní doby. Tato úmluva zabezpečuje všem zúčastněným státům stejná práva a povinnosti.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/21

Serotonin neboli 5-Hydroxytryptamin (5-HT) je přítomen nejvíce v krevních destičkách a v trávicím ústrojí (zde v enterochromafinních buňkách a myenterickém plexu). Menší množství se nachází v mozku a sítnici. Serotonin patří do stejné kategorie chemických látek jako dopamin a noradrenalin, neboli mezi tzv. monoaminy, biogenní aminy. V těle se tvoří hydroxylací esenciální aminokyseliny tryptofanu. Větší příjem tryptofanu v potravě, může zvýšit obsah serotoninu v mozku. V epifýze je serotonin přeměňován na melatonin. Neurony obsahující serotonin mají svá těla v tzv. jádrech raphe (nucleus raphe) v mozkovém kmeni.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/22

Logopedie může být definována jako nauka o výchově řeči a předcházení a odstraňování poruch řeči. Název samotný pochází z latinských slov "logos" (slova) a "padea" (výchova). Logipedie je oborem speciální pedagogiky, ale úzce souvisí také s dalšími obory jako jsou lingvistika, psychologie, medicína, jazykověda a sociologie. Zabývá se jedinci s poruchami řeči a dorozumívání, jejich léčbou a prevencí. Logopedie má svůj původ ve Francii 18. století, do Českých zemí se dostala až v polovině 19. století.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/23

Hypertext je síťově uspořádaný text zobrazený na počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Není omezen linearitou, umožňuje uživateli přejít z jednoho dokumentu do druhého kliknutím na zvýrazněná slova nebo obrázky (hyperlink). Tento koncept je základním stavebním prvkem World Wide Web, kdy jsou stránky často psané v jazyku Hypertext Markup Language (HTML), což umožňuje snadné procházení a sdílení informací na internetu. Jako hypertext je také označovaný tzv. StretchText, který umožňuje zobrazit text v různých stupních detailu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/24

Lingvistika neboli jazykověda je věda o jazyku, jeho struktuře, vztahu k myšlení a skutečnosti. Jazyk je v rámci studia lingvistiky chápán jako systém znaků a vztahů mezi nimi. Jazykové znaky tvoří jejich význam a prostředek reprezentace tohoto významu. Zakladatelem strukturalistické lingvistiky je Ferdinand de Saussure.

Lze rozlišovat ligvistiku teoretickou (synchronni a diachronní), aplikovanou, počítačovou a matematickou. Mezi další ligvistické obory patří například fonetika, morfologie nebo syntax.

Z oboru Obecná lingvistika.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/25

Údolí králů (arabsky Bíbán el-Mulúk, dosl. "Brána králů"), je lokalita v oblasti Západních Théb (asi 1 km na západ od dnešního Luxoru), kde byla pohřbena většina panovníků egyptské Nové říše.

S budováním hrobky se začínalo vždy velmi záhy po nástupu nového faraona na trůn. Dělníci používali nástroje z rohovce, kterými narušili vápencové podloží, jejichž mnohé exempláře byly nalezeny - úhelníky, sekery, dláta, kladiva, nebo závěsné olovnice.

Hrobky v Údolí králů jsou bohatě zdobeny náboženskými výjevy. V případě, že byl na místě hladký kámen, byla použita technika reliéfu, v případě horší kvality podkladu se malovalo na silnou vrstvou sádry.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/26

Heuristika dostupnosti (Availability heuristic), je mentální zkratka, příklad kognitivního zkreslení.Je to tendence člověka prosazovat první myšlenku, která ho napadne při rozhodování se či hodnocení. Osoba má pocit, že daná myšlenka musí být důležitá, nebo alespoň důležitější než alternativní řešení, které nepřijde na mysl tak snadno. Na základě této dostupnosti mají lidé tendenci vztahovat své úsudky k aktuálním informacím a vytvářet nové názory zaujatě, ve prospěch té nejnovější zprávy. K problematice se tedy podstatně váže paměť.

Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/27

Přístupný web je takový web, který neklade uživatelům žádné překážky v jeho používání. Jeho smyslem je tedy odstranit bariéry webu tak, aby jej uživatelé mohli bez problémů používat. Přístupnost je jednou z vlastností webové stránky, úzce souvisí s použitelností webu. Přístupný web umožňuje plnohodnotné použití všem uživatelům bez ohledu na jejich hendikep, znalosti a dovednosti nebo také jejich technické vybavení.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/28

Informace - (z lat. in-formatio, utváření, ztvárnění) je velmi široký, mnohoznačný pojem, který se užívá v různých významech. Etymologicky pojem informace pochází z latinského podstatného jména „informatio“, které bylo odvozeno ze slovesa „informare“informovat. Tento termín se začal používat ve středověké filozofii ve smyslu „dát formu myšlence“, zformulovat myšlenku. Je tedy zřejmé, že už od samého vzniku toto slovo popisovalo určité zhmotnění myšlenky do komunikovatelné podoby s cílem sdělovat, přenášet myšlenky, komunikovat.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/29

Jak vznikl Asterix? V roce 1959 si malá společnost Edipresse-Edifrance, kterou založil René Gosciny, Albert Uderzo a Jean Hébrard, vzala za úkol vytvořit komiks pro svůj časopis pro mládež Pilote. Komiks, který byl publikovaý mezi lety 1959-1973 v časopise Pilote, vycházel zároveň v komiksových albech. Dvacet čtyři prvních alb vychází v nakladatelství Dargaud, poté od roku 1998 v nakladatelství Hachette a nakonec posledních deset alb vydává nakladatelství Albert René. Tato komiksová alba byla přeložená do 107 jazyků a prodalo se celkem 350 milionů exemplářů, což z Asterixe učinilo světově nejprodávanější evropský komiks.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/30

Claude Shannon

Claude Elwood Shannon (30. dubna 1916 - 24. února 2001) byl americký matematik, kybernetik, elektroinženýr, "otec teorie informace" a zakladatel informatiky a digitální komunikace, známý především díky svému matematickému modelu komunikace, tzv. Shannon a weaver model. Byl také zakladatelem teorie návrhu digitálních elektrických obvodů. Poprvé použil pro informaci jednotku – bit (jako zkratku slov - binary diary – dvojková číslice).

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

2017/31

Kybernetika (z řec. Kybernétes, Kormidelník) je věda zabývající se teorií řízených pochodů v živé hmotě, společnosti, automatizovaných výrobních zařízeních a matematických strojích.

Základní myšlenka tkví v tom, že u procesů řízení ve strojích a v živých organismech má základní význam přenos, zpracování a zachování informace. Právě tato základní idea umožňuje budovat teorii společnou problematikám různých oborů přírodních a technických věd.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.