Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)

Verze z 4. 6. 2020, 21:50, kterou vytvořil Jitka.Doubkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Transparentní intensionální logika == Transparentní intenzionální logika označována také zkratkou "TIL" byla vytvořena českým logikem Pavl…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Transparentní intensionální logika

Transparentní intenzionální logika označována také zkratkou "TIL" byla vytvořena českým logikem Pavlem Tichým. Jisté základy uvedl již v roce 1968 ve stati Smysl a procedura (Filosofický časopis 16, 222-232). Systematizovanou podobu Tichý publikoval až v roce 1988 ve své knize "The Foundations of Frege ́s Logic". Lze jí zařadit

Transparentní intensionální logika patří mezi filozofické logiky a zasahuje také významně do modálních logik. Intensionální logika je kombinace lambda-kategoriální gramatiky s kripkovskou možnosvětovou sémantikou [2]. Obecná intenzionální logika zavádí dva základní pojmy: