Základní principy transparentní intenzionální logiky P. Tichého (TIL)

Transparentní intensionální logika

Transparentní intenzionální logika označována také zkratkou "TIL" byla vytvořena českým logikem Pavlem Tichým. Jisté základy uvedl již v roce 1968 ve stati Smysl a procedura (Filosofický časopis 16, 222-232). Systematizovanou podobu Tichý publikoval až v roce 1988 ve své knize "The Foundations of Frege ́s Logic". [1]


Transparentní intensionální logika patří mezi filozofické logiky a zasahuje také významně do modálních logik. Intensionální logika je kombinace lambda-kategoriální gramatiky s kripkovskou možnosvětovou sémantikou.

V současné době má transparentní intenzionální logika nepostradatelný význam v informatice. Konkrétně v oblasti konceptuálního modelování v softwarovém inženýrství. V této oblasti je využívána pro formálně korektní transformaci uživatelských požadavků na datový model informačního systému. Transparentní intenzionální logika má uplatnění především v místech, kde je třeba analyzovat sémantiku, tedy význam tvrzení přirozeného jazyka se závislostí na možných světech.[1]

Intenzionální logika zavádí dva základní pojmy: extenze (intenze 0. řádu) – funkce z možných světů do kategorie (pravdivostních hodnot, individuí, klasifikátorů individuí atd.)

intenze k. řádu (pro k>0 prostě „intenze“) – je-li T intezne k. řádu, pak funkce z možných světů do T je intezne (k+1). řádu.

  1. 1,0 1,1 [1]