Základy prozodického popisu

Verze z 7. 9. 2014, 11:14, kterou vytvořil Dita Lazárková (lazarkovadita@gmail.com) (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Vrstvy zvukové stavby jazyka == == Segmentální == * popis směřující k segmentům – '''hláskám''' * základní vlastnost – změna témbru …“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Vrstvy zvukové stavby jazyka

Segmentální

 • popis směřující k segmentům – hláskám
 • základní vlastnost – změna témbru (složení) v daném okamžiku


Suprasegmentální

 • rovina segmentů se percipuje jako souvislý zvuk, sleduje se proměnlivost lineárního průběhu tohoto zvuku ve výšce, síle a trvání
 • rozdíl v pojetí Firthově („prozodická analýza“)
 • z hlediska jednotek = slabiky a vyšší celky
 • z hlediska zvuku = modulace souvislé řeči (ne asimilace znělosti – odlišně Firth)


 • přesahy mezi oběma vrstvami – jevy segmentální roviny se podílejí na prozodických jednotkách
 • tzv. prozodické vlastnosti se mohou stát součástí segmentů
 • vokály se mezi sebou rozeznají díky různým formantům = složky spektra
- člověk se naučil rozeznávat více součástí signálu současně
 • slovo na rozdíl od segment je reálná jednotka
 • nejčastěji se sleduje změna výšky základního tónu
 • oběma vrstvami se prolíná např. trvání vokálů


Specifické vlastnosti suprasegmentální vrstvy

 • menší stabilita ve vztazích zvukových kvalit (vlastností, jevů) a funkcí ve stavbě J včetně aplikace v Ř (platí pro realitu i popis)

Reference

 • Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.
 • Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.


Zpět na rozcestník: Prozodie | Fonetika