Zdravotnictví v USA

Verze z 27. 8. 2017, 00:00, kterou vytvořil Petr.Kosik (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „== Zdravotnictví v USA == * zdravotnictví se zde liší stát od státu * zdravotní pojištění zde není povinné, občané se mohou rozhodnout - př…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Zdravotnictví v USA

 • zdravotnictví se zde liší stát od státu
 • zdravotní pojištění zde není povinné, občané se mohou rozhodnout - přímé platby, pojištění - komerční a dobrovolné
 • dominantní postavení trhu - zdravotnictví funguje na principu nabídky a poptávky
 • nemocnice:
 1. federální - většinou jsou určené pouze pro specifickou část populace (armáda, vláda...), většinou jsou špičkově vybavené
 2. komunitní - většinou soukromé, některé státní, ziskové nebo neziskové
 3. veřejné - asi 25%, jsou financované státem
 • nemocnice se sdružují do společností a řetězců (např. Hospital Corporation of America)

Pojišťovny

 • v USA působí 2 velké zdravotní pojišťovny s tradicí od velké krize:
 1. Blue Cross
 2. Blue Shield
 • health maintenance organisation - sdružuje plátce a poskytovatele péče
 • rozdělení populace v USA:
 • 17-20% bez pojištění - starší občané a občané v důchodu, lidé pracující na krátkodobé smlouvy a v malých organizacích, OSVČ, chronicky nemocní, nezaměstnaní
 • 61% zaměstnanecké pojištění
 • 13% pojištění u soukromé pojišťovny (progresivní platby)

Medicare

 • od roku 1965 je situace nepojištěných osob v USA neudržitelná
 • stát pro to zavádí program Medicare pro specifické skupiny občanů a pro občany se specifickou diagnózou
 • nejde o kompletní péči
 • sociální kritérium - příjmově slabší lidé a rodiny
 • je federální a v každém státě funguje trochu jinak
 • je řízeno Health and Care Financing Administration