Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „Životní styl a návyky současné společnosti, jsou ve velké míře ovlivněny technologiemi. Můžeme hovořit například o změnách v životním st…“)
 
Řádek 1: Řádek 1:
Životní styl a návyky současné společnosti, jsou ve velké míře ovlivněny technologiemi. Můžeme hovořit například o změnách v životním stylu, postojích, hledání informací a dalším.
+
  
který je zaznamenáván prakticky ve všech jejích směrech má rovněž dopad na pracovní a firemní prostředí, což se projevuje změnou podnikového paradigmatu, zejména v několika stěžejních oblastech. Změna životního stylu společnosti, ovlivňuje zejména tyto
+
Každá lidská společnost se potýká s jinými faktory, které ovlivňují její existenci. Pokud budeme hovořit o té současné, tak asi nejvýznamějším faktorem je zapojení nových technologií do lidského života, což ovlivnilo prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Je tedy přirozené, že došlo ke změnám i u řady podnikových paradigmat.
 +
 
 +
 
 +
Financování
  
Současná lidská společnost je ovlivněna jinými faktory než tomu bylo u společnosti v minulých dobách. Asi nejvýznamějším faktorem, který ovlivňuje současný životní styl a věci s ním spojené, je větší zapojení a vývoj nových technologií používaných v běžném lidském životě. Tento fakt se projevuje prakticky ve všech oblastech lidských činností.  
+
Změny ve financování vyplývají zejména z toho, že můžeme čerpat informace v aktuálním čase v podobě kumulativních informací i detailů, což přináší i výhodu přesnějšího plánování. Změnily se platební metody a forma bezhotovostního převodu peněz je samozřejmostí a pro podniky nutností. Objevují se také nové digitální komodity viz. [[Blockchain]]
  
Každá lidská společnost se potýká s jinými faktory, které ovlivňují její existenci. Pokud budeme hovořit o té současné, tak asi nejvýznamějším faktorem je zapojení nových technologií do lidského života, což ovlivnilo prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Je tedy přirozené, že došlo ke změnám i u řady podnikových paradigmat.
+
Velkou změnu přinesla i  [[Payment Services Directive]] (známá jako PSD2 Směrnice), která byla přijata v roce 2015 a v České republice byla převedena do legislativy 13.1.2018 novým zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb. Tato směrnice umožňuje:
 +
 
 +
Zadat platební příkaz ze svého účtu v bance v aplikaci třetí strany 
 +
 
 +
V aplikaci třetí strany zobrazit seznam účtů, zůstatky na účtech a historii transakcí.
 +
 
 +
Vydavateli platební karty ověřit v bance, zda-li je na účtu dostatečný zůstatek pro provedení transakce (na dotaz banka odpovídá pouze Ano/Ne)<ref>ČSOB (2018) Manuál třetí strany. Dostupné zde: https://www.csob.cz/portal/documents/10710/15236928/psd2-manual-pro-treti-strany.pdf</ref>

Verze z 24. 11. 2020, 16:09


Každá lidská společnost se potýká s jinými faktory, které ovlivňují její existenci. Pokud budeme hovořit o té současné, tak asi nejvýznamějším faktorem je zapojení nových technologií do lidského života, což ovlivnilo prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Je tedy přirozené, že došlo ke změnám i u řady podnikových paradigmat.


Financování

Změny ve financování vyplývají zejména z toho, že můžeme čerpat informace v aktuálním čase v podobě kumulativních informací i detailů, což přináší i výhodu přesnějšího plánování. Změnily se platební metody a forma bezhotovostního převodu peněz je samozřejmostí a pro podniky nutností. Objevují se také nové digitální komodity viz. Blockchain

Velkou změnu přinesla i Payment Services Directive (známá jako PSD2 Směrnice), která byla přijata v roce 2015 a v České republice byla převedena do legislativy 13.1.2018 novým zákonem o platebním styku č. 370/2017 Sb. Tato směrnice umožňuje:

Zadat platební příkaz ze svého účtu v bance v aplikaci třetí strany

V aplikaci třetí strany zobrazit seznam účtů, zůstatky na účtech a historii transakcí.

Vydavateli platební karty ověřit v bance, zda-li je na účtu dostatečný zůstatek pro provedení transakce (na dotaz banka odpovídá pouze Ano/Ne)[1]