Změny podnikového paradigmatu a jejich reflexe v oblasti podnikové informatiky

Verze z 24. 11. 2020, 15:55, kterou vytvořil Jitka.Doubkova (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Životní styl a návyky současné společnosti, jsou ve velké míře ovlivněny technologiemi. Můžeme hovořit například o změnách v životním st…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Životní styl a návyky současné společnosti, jsou ve velké míře ovlivněny technologiemi. Můžeme hovořit například o změnách v životním stylu, postojích, hledání informací a dalším.

který je zaznamenáván prakticky ve všech jejích směrech má rovněž dopad na pracovní a firemní prostředí, což se projevuje změnou podnikového paradigmatu, zejména v několika stěžejních oblastech. Změna životního stylu společnosti, ovlivňuje zejména tyto

Současná lidská společnost je ovlivněna jinými faktory než tomu bylo u společnosti v minulých dobách. Asi nejvýznamějším faktorem, který ovlivňuje současný životní styl a věci s ním spojené, je větší zapojení a vývoj nových technologií používaných v běžném lidském životě. Tento fakt se projevuje prakticky ve všech oblastech lidských činností.

Každá lidská společnost se potýká s jinými faktory, které ovlivňují její existenci. Pokud budeme hovořit o té současné, tak asi nejvýznamějším faktorem je zapojení nových technologií do lidského života, což ovlivnilo prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Je tedy přirozené, že došlo ke změnám i u řady podnikových paradigmat.