Zpětná vazba: Porovnání verzí

Řádek 1: Řádek 1:
{{Pracuje se}}'''Zpětná vazba'''je multidisciplinární pojem. Označuje situaci, ve které výstup systému zpětně ovlivňuje jeho vstup. V komunikační teorii je zpětná vazba (feedback) sdělení, informace o tom, jak osoba A vnímá a prožívá [[chování]] osoby B, dále je to informace A pro B, jaké reakce vyvolalo chování B v A na rovině chování a/nebo na rovině prožívání a/nebo na rovině vztahové.<ref>KERN, Hans. <i>Přehled psychologie</i>. Vyd. 2., opr. Praha: Portál, 2000, 287 s.</ref>
+
{{Pracuje se}}'''Zpětná vazba'''je multidisciplinární pojem. Označuje situaci, ve které výstup systému zpětně ovlivňuje jeho vstup. V komunikační teorii je zpětná vazba (feedback) sdělení, informace o tom, jak osoba A vnímá a prožívá [[chování]] osoby B, dále je to informace A pro B, jaké reakce vyvolalo chování B v A na rovině chování a/nebo na rovině prožívání a/nebo na rovině vztahové.<ref name="Přehled psychologie">KERN, Hans. <i>Přehled psychologie</i>. 2. vyd. Praha: Portál, 2000, 287 s. ISBN 80-7178-426-5.</ref>

Verze z 5. 1. 2016, 12:55

Stránka ve výstavbě
Inkwell icon - Noun Project 2512.svg Na této stránce se právě pracuje. Prosím needitujte tuto stránku, dokud na ní zůstává tato šablona. Předejdete tak editačnímu konfliktu. Jestliže uběhla od poslední editace doba alespoň dvou dnů, neváhejte tuto šablonu odstranit. Inkwell icon - Noun Project 2512.svg

Zpětná vazbaje multidisciplinární pojem. Označuje situaci, ve které výstup systému zpětně ovlivňuje jeho vstup. V komunikační teorii je zpětná vazba (feedback) sdělení, informace o tom, jak osoba A vnímá a prožívá chování osoby B, dále je to informace A pro B, jaké reakce vyvolalo chování B v A na rovině chování a/nebo na rovině prožívání a/nebo na rovině vztahové.[1]

  1. KERN, Hans. Přehled psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2000, 287 s. ISBN 80-7178-426-5.