Chair's Conclusion from the G-7 Ministerial Conference on the Information Society - 1995

< Zpět na National information infrastructure initiatives: vision and policy design


V únoru roku 1995 se v italské Neapoli konala ministerská konference zemí G7. Došlo ke shodě, že plynulá a efektivní transformace do informační společnosti je nejdůležitějším úkolem pro poslední dekádu 20. století. Informační a komunikační technologie mění životy lidí v mnoha ohledech, od vzdělávání přes obchodování až po zábavu. Státy G-7 budou hrát vedoucí úlohu při vývoji globální informační společnosti. Rozvojové země v přechodu musí mít stejné šance se do procesu zapojit.

Základních principů státu G-7, které mají vést k realizaci společné vize informační společnosti:

- důraz na konkurenci

- podpora soukromých investic

- definování adaptivního regulačního rámce

- zajištění otevřeného přístupu k sítím a službám

- podpora rovných příležitostí

- kulturní a jazyková různorodost obsahu

Pilotní projekty

Státy G-7 spouští 11 pilotních projektů v oblasti informační společnosti.


Cílem je:

- vytvořit prostor pro výměnu informací

- identifikovat a vybrat projekty se sociálním, ekonomickým a kulturním dopadem

- identifikovat případné problémy a překážky v implementaci podobných projektů

- vytvořit trhy pro nové produkty a služby


Vybrané oblasti pro pilotní projekty


Global inventory

Dostal za úkol řešit nedostatečné všeobecné povědomí o nejrůznějších projektech a aktivitách při nasazování a využívání informačních technologií. Již tehdy se totiž ukazovalo, že v různých zemích se na různých úrovních a z různých prostředků a zdrojů financují zajímavé projekty, ale informovanost o jejich existenci byla velmi malá, protože neexistovala žádná centrální registrační autorita, která by informace o těchto projektech shromažďovala. Existence takovéto centrální evidence by přitom mohla významnou měrou pomoci řešitelům již existujících projektů i projektů teprve připravovaných, pomohla by jim podělit se o své názory i zkušenosti, pomohla by získávat odpovědi na dosud otevřené otázky, pomáhala by vzniku širších spoluprací a společných projektů, a v neposlední řadě by mohla odstranit „vynalézání již jednou vynalezeného". (http://earchiv.cz/l306/index.php3)


Global Interoperability for Broadband Network

Cílem projektu je interoperabilita a propojení vysokorychlostních sítí


Cross-Cultural Training and Education

Moderní přistup k výuce jazyků


Electronic Libraries

Vychází z existujících digitalizačních programů, má sloužit k distribuci digitalizovaných knih


Electronic Museums and Galleries

Má akcelerovat digitalizaci uměleckých kolekcí a zaručit jejich dostupnost veřejnosti a jako výukový materiál pro školy a university


Enviroment and Natural Resources Management

Zvýšit propojení a interakci databází souvisejících s životním prostředím


Global Emergency Management

Podpořit vývoj globálního informační sítě obsahující vědomosti o krizových situací (přírodní katastrofy)


Global Healthcare Applications

Využití nových technologií v oblasti zdravotnictví


Goverment On-Line

Výměna zkušeností s využitím informačních technologií v administrativní oblasti


Global Marketplace fo SME´s (Small and medium enterprises)

Kooperace, výměna informací a obchodní služby na globální úrovní podporující malé a středně velké podniky


Maritime Information Systems

Integrace informačních a komunikačních technologií oblasti námořnictví