Komerční digitální knihovny zahraničních nakladatelů a jejich služby pro vědu, výzkum a inovace (SpringerLink, Wiley Online, Elsevier) – charakteristika vybraných zástupců

Digitální knihovna

Dle definice TDKIV je digitální knihovna integrovaný systém zahrnující soubor elektronických informačních zdrojů a služeb umožňujících získávání, zpracovávání, vyhledávání a využívání informací v tomto systému uložených. Digitální knihovny jsou zpřístupňovány prostřednictvím počítačových sítí. Účelem budování digitální knihovny je poskytnout uživatelům možnost jednotného přístupu k digitálním anebo digitalizovaným dokumentům, případně i k sekundárním informacím o tištěných primárních zdrojích, uložených ve fondu knihovny. [1] Digitální knihovnou může být jak malá osobní knihovna, tak velká distribuovaná sbírka dokumentů podobající se knihovně, archivu, galerii nebo muzeu. Obsahem digitálních knihoven nejsou jen textové informace (knihy, časopisy, rukopisy apod.), ale také obrazové materiály (fotografie, obrazy, mapy apod.), zvukové nahrávky, video, filmy, báze dat, software či trojrozměrné objekty. [2]

Konkrétní výhody digitální knihovny:

 • umožňuje přístup k dokumentům 24 hodin denně,
 • umožňuje přístup k informacím takřka bezprostředně bez ohledu na vzdálenost, která uživatele dělí od počítače, na kterém jsou informace uloženy [2]
 • umožňuje současný přístup více uživatelům ke stejnému dokumentu, který knihovna vlastní v jediném exempláři
 • digitalizace chrání ohrožené exempláře tím, že nedochází k jejich fyzickému půjčování. Dochází tak tedy k ochraně knihovního fondu.
 • dokumenty v digitální knihovně mohou být volně organizovány do tematických (virtuálních) sbírek [3]
 • rychlejší a efektivnější vyhledávání a prohlížení obsahu
 • možné sdílení digitálního obsahu celosvětově
 • rychlejší a snažíš aktualizování obsahu [4]

Digitální knihovny mohou být komerční či nekomerční. Hlavním rysem komerčních digitálních knihoven je to, že jejich obsah není přístupný zdarma, ale pod podmínkou licenčního přístupu či platby za dokumenty. Majitelem nebo provozovatelem digitálních knihoven nemusí být nutně státní instituce. Je možné se setkat se soukromými či specializovanými digitálními knihovnami. Mezi další rysy patří například to, že zpracovávání dokumentů probíhá podle pravidel dané digitální knihovny. Dokumenty tak musí být podrobeny kvalitní obsahové analýze, aby byla zajištěna odpovídající indexace, která je klíčová pro správné zařazení dokumentu a jeho následné vyhledání. Digitální knihovny komerčních vydavatelů nabízejí kvalitní rešeršní systémy, které odrážejí nejnovější technologické trendy. [5]

SpringerLink

SpringerLink - logo

SpringerLink je rozsáhlá plnotextová databáze online vědeckých časopisů, knih a referenčních děl z oblasti vědy, techniky a medicíny od vydavatele Springer a jeho dceřiných společností. Předplatné zahrnuje přístup k článkům ze stovek elektronických časopisů a tisíců elektronických knih. Součástí kolekce jsou Lecture Notes in Computer Science (knihy z oblasti informatiky) a Lecture Notes in Mathematics (knižní řada z oblasti matematiky, včetně článků týkajících se výzkumu i výuky). [6] Uživatelé mají přístup k ročníkům časopisů zpětně až do roku 1997. [7] Mimoto databáze obsahuje také knihy, časopisy, články a jiné dokumenty s volným přístupem. [8] Slouží jako zdroj odborných informací pro určenou komunitu vědeckých pracovníků, výzkumných organizací i firem. Celosvětově SpringerLink využívá okolo 600 konsorciálních zákazníků a více než 35 tisíc institucí. [5]

Základní informace o digitální knihovně SpringerLink:

 • Producent: Springer
 • Charakteristika: multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Obory: multioborový zdroj [6]
 • Dokumenty: články / knihy
 • Formát: PDF
 • Zaměření: přírodní vědy, technika, lékařství
 • Pokrytí: 1997–současnost
 • Jazyk publikací: vícejazyčná
 • Jazyk rozhraní: angličtina / němčina [8]
 • Sdružuje vydavatelství z celkem 20 zemí z oblasti Evropy, Asie i Ameriky [9]
 • Počet záznamů: 5 700 000
 • Určeno pro: knihovníky, studenty, vědce
 • Využívá: DOI, službu Online First (nabízí elektronický přístup ke článku dříve, než jsou publikovány v tištěné verzi), Alerting Serivce (upozorní na nové záznamy v databázi)
 • nabízí 2 základní typy licencí - na principu počítadla a flexibilní přístup [10]

Wiley

Wiley logo

Wiley se specializuje na akademické práce, referenční příručky, vydávání knih, časopisů a encyklopedií, a to jak v tištěné, tak internetové podobě. Dále se zabývá přípravou výukových materiálů pro studenty vysokých škol. Wiley Online Library je rozsáhlá fulltextová databáze obsahující tituly elektronických časopisů a knih z oblasti lékařských, přírodních, sociálních a humanitních věd a umění vydávaných vydavatelstvím Wiley a dceřinými společnostmi. [11] Wiley Online Library integruje více než 4 milióny článků z 1 500 časopisů nebo 9 000 tisíc knih. Digitální knihovna Wiley Online Library je provozována komerčně a přístup k většině informačních zdrojů a služeb je proto placený, nebo je podmíněn registrací uživatele. Některé informace a služby jsou však k dispozici i zdarma. Mimo samotných záznamů dokumentů se jedná o abstrakty k článkům, obsahy a doplňující informace k jednotlivým titulům. Každý časopis nabízí na ukázku jedno číslo zdarma a některé nabízejí volně i jiný obsah. Uživatelé se mohou zdarma registrovat a využívat tak mnoha personalizovaných služeb. [5]

Na Univerzitě Karlově jsou dostupné:

 • časopisy - plné texty jsou přístupné v retrospektivě od roku 1997 do současnosti
 • knihy – trvale zakoupené vybrané tituly z oblasti psychologie, lékařství, matematiky, informatiky [11]

Základní informace o digitální knihovně Wiley:

 • Charakteristika: multioborová fulltextová databáze e-časopisů, e-knih a referenčních příruček
 • Producent: John Wiley & Sons
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk rozhraní: angličtina [11]
 • Dokumenty: články / knihy
 • Formát: text / PDF
 • Pokrytí: 1986–současnost
 • Jazyk publikací: vícejazyčný
 • Návody: pouze anglicky
 • Řada časopisů a knih je přístupná ve formě Open Access
 • Používá: Protokol Z39.50, OpenURL, DOI

Elsevier

Elsevier

Elsevier je předním světovým vydavatelem a poskytovatelem vědeckých, technických a lékařských periodik a knih. Pro fungující partnerství s globální vědeckou a zdravotnickou komunitou má Elsevier 7000 zaměstnanců ve více než 70 pobočkách po celém světě a publikuje více než 2000 časopisů a 1900 nových knih ročně. Nabízí navíc i řadu dalších špičkových elektronických produktů, jako jsou např. bibliografické a referenční databáze, ScienceDirect, MD Consult a Scopus. [12]

Elsevier eLibrary

Elsevier eLibrary zpřístupňuje kolekci vybraných učebnic a barevných atlasů z oblasti lékařství. Rozhraní umožňuje číst v on-line i off-line režimu, vytvářet, synchronizovat a exportovat vlastní poznámky a záložky a personalizovat svoji knihovnu.

Základní informace o digitální knihovně Elsevier:

 • Charakteristika: kolekce vybraných e-knih z oblasti lékařství
 • Obory: lékařství
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Producent: Elsevier
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický [13]

Scopus

Scopus je největší souhrnná citační databáze recenzované literatury, vědeckých časopisů, knih a sborníků konferencí. Společnost Scopus poskytuje komplexní přehled o výsledcích světového výzkumu v oblasti vědy, techniky, medicíny, společenských věd, umění a humanitních věd. [14] Obsahuje kvalitní webové zdroje s inteligentními nástroji pro sledování, analýzu a vizualizaci výzkumu. Scopus je navržen a vyvinut s více než 500 uživateli a knihovníky na mezinárodní úrovni. Jeho unikátní databáze obsahuje abstrakty a reference z 15.000 recenzovaných časopisů od více než 4000 vydavatelů z celého světa a zajišťuje široké interdisciplinární pokrytí. Scopus nabízí uživatelům nejen informace o citacích článků, ale také integruje vyhledávání na webu a v patentech přímo z jejich rozhraní. Přímé odkazy na plné texty článků, knihovní zdroje a další aplikace, jako je řídicí referenční software, to vše dělá použití Scopusu rychlejší, jednodušší a komplexnější ve srovnání s jakýmkoli jiným vyhledávacím nástrojem. [12]

Základní informace o digitální knihovně Wiley:

 • Producent: Elsevier
 • Charakteristika: multioborová bibliografická a citační databáze
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: bibliografický
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický [14]

ScienceDirect

ScienceDirect je multioborová fulltextová databáze poskytující přístup do článků z recenzovaných vědeckých časopisů, knih a referenčních příruček publikovaných vydavatelstvím Elsevier. Kromě páteřního zdroje Freedom Collection jsou v rámci ScienceDirect přístupné také samostatně nakoupené e-časopisy a e-knihy. [15]

Základní informace o digitální knihovně Wiley:

 • Producent: Elsevier
 • Charakteristika: multioborová fulltextová databáze e-časopisů a e-knih
 • Obory: multioborový zdroj
 • Typ zdroje: fulltextový
 • Kategorie: licencovaný zdroj
 • Jazyk: anglický [15]

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Ludmila. Digitální knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2021-10-08]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000854&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 TKAČÍKOVÁ, Daniela. Když se řekne digitální knihovna .... Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2021-10-08]. urn:nbn:cz:ik-10990. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10990
 3. SMETÁNKOVÁ, Martina. Koncipování obsahu digitální knihovny. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [online]. Ostrava, 2019 [cit. 2021-10-24]. Dostupné z:https://www.svkos.cz/data/filemanager/source/studijn%C3%AD%20texty%20pro%20knihovn%C3%ADky/28_Koncipov%C3%A1n%C3%AD_obsahu_digit%C3%A1ln%C3%AD_knihovny_Smet%C3%A1nkov%C3%A1.pdf
 4. GÁBRIŠOVÁ, Jana. Legislativa digitálních knihoven. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví. 2018. 36 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Krčál, DiS
 5. 5,0 5,1 5,2 KVAŠOVÁ, Jana. Digitální knihovny komerčních nakladatelů. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí práce Bratková, Eva. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/47967
 6. 6,0 6,1 SpringerLink. Portál EIZ [online]. 12.8.2021 [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=206
 7. SpringerLINK - časopisy. Portál EIZ [online]. 25.4.2021 [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://ezdroje.muni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=38
 8. 8,0 8,1 SpringerLink. Knihovna akademie věd ČR [online]. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/db/springerlink/
 9. SPRINGERLINK. Fakultní nemocnice Ostrava [online]. [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://www.fno.cz/lekarska-knihovna/springerlink
 10. SpringerLink. issuu.com [online]. 2012 [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://issuu.com/nakliv/docs/springerlink
 11. 11,0 11,1 11,2 Wiley Online Library. Portál EIZ [online]. 11.10.2021 [cit. 2021-10-18]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=193
 12. 12,0 12,1 Elsevier BV a Suweco CZ. Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. [online]. [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://www.csfm.cz/userfiles/file/Aktuality/cena_scopus.pdf
 13. Elsevier eLibrary. Portál EIZ [online]. 12.8.2021 [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=770
 14. 14,0 14,1 Scopus. Portál EIZ [online]. 15.7.2021 [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=201
 15. 15,0 15,1 ScienceDirect. Portál EIZ [online]. 12.8.2021 [cit. 2021-10-19]. Dostupné z: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=412

Doporučená literatura

 • CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2010. 154 s. ISBN 978-80-7050-588-5.
 • CELBOVÁ, Ludmila et al. Archivace webu. 1. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2008. 45 s. ISBN 978-80-7050-562-5.
 • BORGHOFF, Uwe M. et al. Long-term preservation of digital documents: principles and practices. Berlin: Springer, ©2005. xv, 274 s. ISBN 3-540-33639-7.
 • BOUDA, Tomáš a kol. Elektronické knihy v českých knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 74 s. ISBN 978-80-210-6000-5.
 • ŽUMER, Maja, ed. National bibliographies in the digital age: guidance and new directions. München: K.G. Saur, 2009. 140 s. IFLA series on bibliographic control; v. 39. ISBN 978-3-598-24287-8.

Související články

Klíčová slova

digitální knihovna, digitalizace, elektronické informační zdroje, digitální knihovny komerčních nakladatelů