Nofret(I.)

Nofret či Neferet (I.) byla matkou zakladatele 12.dynastie Amenemheta I.. Sama byla nekrálovského původu, jméno jejího otce je ovšem neznámé, zřejmě se však nejednalo o člena 11.dynastie.

Blízko pyramidového komplexu jejího syna v Lištu byl nalezen obětní stůl s jejím jménem.[1]


Reference

  1. Dodson-Hilton 2004.

Literatura

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Grajetzki, Wolfram. Ancient Egyptian Queens: A Hieroglyphic Dictionary. London: Golden House Publications