Popište pojem sylogismu a uveďte, jakým způsobem lze použít Vennovy diagramy pro ověření správnosti sylogismu

Sylogismus – druh logického tvrzení, ve kterém je jeden z výroků (závěr) odvozen z ostatních dvou předpokladů (premis) určité formy. Obvykle se používá kategorický sylogismus, který obsahuje věty S-P (subjekt-predikát) a má dva předpoklady a jeden závěr.

Předpoklady a závěr sylogismu může být kteréhokoli ze čtyř typů, které se značí písmenným kódem tak, že první velké písmeno slova je pro obecné a druhé pro dílčí.

  1. Obecný kladný výrok – Všechna S jsou P. SaP
  2. Obecný záporný výrok – Žádné S není P. SeP
  3. Částečný kladný výrok – Některá S jsou P. SiP
  4. Částečný záporný výrok – Některá S nejsou P. SoP
Diagramy1.png

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova