Výsledky hledání

 • * Absence záruky trvalého přístupu ke zdrojům, [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  9 KB (1 375 slov) - 2. 2. 2017, 20:07
 • …fredaktorem [[Periodikum|časopisu]]. Pokud je obsah příspěvku vhodný ke zveřejnění a jsou splněny všechny náležitosti, je [[rukopis]] zaslá [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  10 KB (1 380 slov) - 3. 4. 2017, 15:12
 • … z celého světa. Adresář je řazen abecedně dle příjmení autorů, ke kterým je přiřazena země, kterou prezentují. [[kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  4 KB (690 slov) - 8. 6. 2018, 19:10
 • …řípadě zůstal zachován stejný počet polygonů jako na obrázku 2.3, ke stínování objektu však nebyly použity normály dílčích ploch, ale n [[Kategorie:Státnicové otázky UISK]]
  21 KB (3 736 slov) - 28. 8. 2016, 12:02
 • V devadesátých letech došlo v oblasti knihovnictví ke značným změnám, přičemž principy zůstaly zachovány a lze je defino [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  11 KB (1 958 slov) - 10. 3. 2016, 11:14
 • …yužívá pro e-knihy, kdy je účtována platba podle počtu osob, které ke knize přistoupili online (dočasně si ji "vypůjčili").<ref>HÁJKOVÁ, Z [[Kategorie: Hesla k opravě UISK]]
  20 KB (3 276 slov) - 9. 11. 2018, 16:15
 • …zobrazovaný text, který obsahuje odkazy na jiné texty, tzv. hyperlinky, ke kterým má uživatel okamžitý přístup (typicky kliknutím). V hypertex [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  4 KB (660 slov) - 18. 5. 2017, 16:30
 • * Usnesení vlády České republiky ze dne 30. ledna 2013 č. 70 ke Strategii digitalizace kulturního obsahu na léta 2013 – 2020 http://eur [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  21 KB (3 320 slov) - 19. 2. 2019, 18:22
 • <ref name="souč">M. Souček UK UISK modul č. 3 – Informační věda, v rámci projektu Studium informační …ikaci a vývoj nových komunikačních a informačních technologií vedly ke změně povahy zprostředkovatelské funkce. Vedle tradičních přístupů
  15 KB (2 604 slov) - 12. 1. 2016, 15:27
 • …ckého hlediska rozlišujeme genetickou, imunologickou a nervovou paměť. Ke každému analyzátoru můžeme také přiřadit typ paměti (např. zrak [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  12 KB (1 963 slov) - 7. 10. 2018, 16:03
 • Právo ke svobodnému přístupu k informacím má v demokratické společnosti každ [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  7 KB (1 175 slov) - 21. 10. 2018, 14:24
 • * přispívat ke zvyšování bezpečnosti užívání internetu a moderních informačních [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  6 KB (1 039 slov) - 5. 4. 2017, 14:55
 • * Vysoce realistický virtuální svět, ke kterému se přistupuje pomocí náhlavní soupravy v kombinaci s 3D zvukov …lo jasné, že se má jednat o přenosný systém pro virtuální realitu, ke které nebylo potřeba žádného externího zařízení či počítače na
  30 KB (5 113 slov) - 22. 1. 2018, 13:53
 • … do systému, kteří zajišťují ochranu dat. Dělí se na autentizace- hesla, autentizace-tokeny, autentizace- biometrik. …o se mění a nemůžeme ho tedy napsat v původní podobě. Jednorázová hesla se dají použít jen pro jedno přihlášení, používájí se hlavně do
  7 KB (1 118 slov) - 22. 1. 2016, 12:43
 • …] naštívili a opustili. Můžete jim nabídnout slevu, další argumenty ke koupi, příslušenství k již zakoupenému produktu apod.<ref>adaptic.cz. …ční společnost a využívání informací]][[Kategorie: Hesla k opravě UISK]]
  6 KB (956 slov) - 10. 6. 2018, 21:51
 • … programovacích jazycích na instrukce srozumitelné procesoru a slouží ke správě počítače a uživatelských aplikací. Mezi operační systémy Do operačního systému patří i základní systémové nástroje ke správě počítače jako je – formátování disků, kontrola integrity
  8 KB (1 437 slov) - 5. 2. 2016, 16:31
 • Hlavní význam má vztah sémantického obsahu informace ke kontextu.<br />
  4 KB (553 slov) - 21. 10. 2018, 13:36
 • … operační systém, který nalezneme v každé základní desce. Slouží ke konfiguraci a inicializaci připojeného hardwaru a následně zavádí OS …ační technologie, knihovnické technologie]][[Kategorie: Hesla k opravě UISK]]
  13 KB (2 215 slov) - 31. 1. 2018, 12:42
 • - nedochází ke zpětné vazbě<br />
  5 KB (804 slov) - 21. 10. 2018, 13:31
 • …, ASIS, New Jersey Chapter Distinguish Lectureship Award - za příspěvky ke kognitivnímu přístupu v oblasti získávání informací [[Kategorie:Hesla k opravě UISK]]
  7 KB (1 124 slov) - 5. 4. 2017, 11:45

Ukázat (20 předchozích | 20 následujících) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).