Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu

„Vyberte několik digitálních knihoven zpřístupňujících digitální kopie a obrazy kulturního dědictví v prostředí internetu které znáte a popište na jejich příkladu hlavní obecné rysy tohoto druhu systémů, funkce pro uživatele a možnosti, které jim nabízejí.“

Digitální knihovna (Digital Library)

Lze se setkat i s pojmy „digital library for the humanities“ či „cultural heritage digital library“.[1]

Digitální knihovna je on-line přístupnou sbírkou digitálních objektů spolehlivé kvality, jež jsou vytvořeny či vybrány a spravovány podle mezinárodně přijatých zásad pro budování sbírek a zpřístupňovány promyšleným a dlouhodobě udržitelným způsobem, podporovány službami, jež jsou nezbytné k tomu, aby uživatelé mohli tyto zdroje vyhledat a využívat.“ [2]


Výklad pojmu digitální knihovny je však problematický, otázkou je, zda lze nazývat digitálními knihovnami všechny online informační systémy a webové aplikace zpřístupňující digitální kopie kulturního dědictví, přestože není známa jejich vnitřní architektura. Pojmem digitální knihovna byly a stále jsou označovány i zdroje, které nemají vlastnosti digitální knihovny. [3]

World Digital Library (WDL)

Světová digitální knihovna (World Digital Library) je projektem americké Knihovny Kongresu s podporou UNESCO a ve spolupráci s knihovnami, archivy, muzei, vzdělávacími institucemi a mezinárodními institucemi z celého světa. [4]

Knihovna KongresuWDL obsahuje přes 13 000 dokumentů z více než 190 zemí [5], obsah je tedy spíše zaměřen na kvalitu, než na kvantitu. Všechny dokumenty jsou, na rozdíl například od Europeany, přístupné přímo. Uživatelské rozhraní je příjemné, hned na hlavní stránce je fulltextové vyhledávání. Vyhledávání ve WDL je možné podle data, typu dokumentu, místa nebo instituce. Trendem této digitální knihovny je prohlížení skupiny nejnovějších objektů, nejdůležitější objekty se zobrazují na hlavní stránce. WDL je aktivní na Twitteru. WDL je dostupná v arabštině, angličtině, španělštině, francouzštině, portugalštině, ruštině a čínštině. WDL je dostupná z https://www.wdl.org.

Europeana

Internetový portál Europeana vznikl z The European Library (TEL) a je spravován Europeana Foundation v Nizozemsku. Europeana nabízí přístup k více než 53 milionům uměleckých děl, artefaktů, knih, videí a zvuků z celé Evropy.[6] Důraz je tedy v tomto případě kladen spíše na kvantitu, než na kvalitu. Europena na rozdíl například od WDL slouží jako zprostředkovatel, uživatel je tedy vždy přesměrován na zdroj instituce, která dokument zveřejňuje. Ne vždy se tak uživatel k samotnému dokumentu dostane. Vyhledávání je možné podle druhu dokumentu, podle toho, zda lze a jak lze dokument dále použít, podle země, jazyka, agregátorů a instituce.

Europeana nabízí velmi podobné uživatelské prostředí jako WDL, stejně tak má na hlavní stránce fulltextové vyhledávání. Cílem Europeany je oslovit především mladé lidi, disponuje nástroji webu 2.0, je tedy možné například tagovat a hodnotit její obsah. Spíše než prezentaci sbírek na hlavní straně nabízí napojení na sociální sítě, například na Facebook, Twitter a Pinterest. Dalším cílem Europeany je dostat se do tabletů a chytrých telefonů a být tak blíž svým uživatelům. Hlavním cílem Europeany je nabídnout uživatelům co nejpříjemnější prostředí pro studium. Europeana je dostupná z http://www.europeana.eu/portal/.

The European Library (TEL )

The European Library je nezávislá nezisková knihovnická organizace podporovaná CENL (Conference of European National Librarian). TEL nabízí přístup ke sbírkám cca 50 evropských národních knihoven a předních evropských vědeckých knihoven. V rámci portálu mohou uživatelé vyhledávat a dále využívat cca 30 milionů digitálních dokumentů a cca 160 milionů bibliografických záznamů.[7]

TEL je obsahem Europeany, na rozdíl od ní je ale TEL orientována spíše na vědeckou komunitu. Stejně jako Europeana i TEL nabízí fulltextové vyhledávání a je dostupná ve všech evropských jazycích (metadata jsou ale pouze v angličtině). V rámci pokročilého vyhledávání je možné vyhledávat podle popisu, roku vydání, podle poskytovatele a jazyka dokumentu. S TEL je možné se spojit na Facebooku, Twitteru, Google+ a LinkedIn. TEL je dostupná z http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/.

Digital Public Library of America (DPLA)

Obsahem digitální knihovny DPLA jsou dokumenty z amerických knihoven, archivů a muzeí.

Obsahuje velké množství dostupných dokumentů, cca 12 milionů.[8] Disponuje fulltextovým vyhledáváním, pokročilé vyhledávání pak nabízí vyhledávání podle typu dokumentu, instituce, data, jazyka dokumentu, místa a předmětu. Oproti evropským digitálním knihovnám se už DPLA zaměřuje mimo jiné také na výuku a nabízí přímo odkaz na materiály a sbírky určené pro vzdělávání. Stejně jako jiné digitální knihovny i DPLA má účty na sociálních sítích (Facebook, Twitter). DPLA je dostupná z https://dp.la.

Manuscriptorium

Koordinátorem české digitální knihovny Manuscriptorium je Národní knihovna České republiky. Obsahem jsou historické fondy, tedy například rukopisy, mapy a listiny, a to nejen z institucí České republiky, ale i z jiných států Evropy. [9]Všechny dokumenty jsou v Manuscriptoriu přímo zobrazovány. Manuscritorium je dostupné jak v češtině, tak v angličtině. Vyhledávání podle klíčových slov je možné například v názvu dokumentu, jménu autora, signatury, uložení dokumentu, odpovědnosti, popisu, rozsahu, data, místa, a tak dále. Dokumenty z Manuscriptoria jsou importovány do Národní digitální knihovny. Manuscriptorium je subagregátorem Europeany pro oblast historických fondů. [10] Výhodou Manusciptoria je možnost uživatelského účtu, který nabízí uživatelům služby navíc, například označování oblíbených položek. Manuscriptorium je dostupné z http://www.manuscriptorium.com.

Odkazy

Reference

  1. CRANE, Gregory. Cultural Heritage Digital Libraries: Needs and Components. In Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 6th European conference, ECDL 2002, Rome, Italy, September 16-18, 2002; proceedings, 51-60, preprint. Berlin: Springer, 2002. Dostupné také z: http://www.perseus.tufts.edu/~amahoney/ecdl2002.pdf
  2. Manifest IFLA pro digitální knihovny: Překonat digitální bariéru: zpřístupnit světové kulturní a vědecké dědictví všem. In: Informace pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/docs/IFLA/IFLA_Manifesto_for_Digital_Libraries_201012cz.pdf
  3. VORLÍČKOVÁ, Blanka. Systémy kulturního dědictví jako nástroje zpřístupnění tohoto dědictví v elektronickém prostředí. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 12 [cit. 2016-04-09]. urn:nbn:cz:ik-14005. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14005
  4. About the World Digital Library. World Digital Library [online]. Washington, DC [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: https://www.wdl.org/en/about/WDL
  5. World Digital Library [online]. Washington, DC [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: https://www.wdl.org/en/
  6. Europeana [online]. Netherlands [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.europeana.eu/portal/
  7. The European Library [online]. 2013 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.theeuropeanlibrary.org
  8. Digital Public Library of America [online]. Boston, MA [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://dp.la
  9. Partneři. Manuscriptorium [online]. Národní knihovna České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/cs/partneri
  10. O Manuscriptoriu. Manuscriptorium [online]. Národní knihovna České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/cs/o-manuscriptoriu

Související články

Digitální knihovna
Kulturní dědictví
Národní digitální knihovna Manuscriptorium
Europeana
World Digital Library (WDL)

Klíčová slova

digitální knihovny, kulturní dědictví, zpřístupnění kulturního dědictví