Vyjmenujte principy volby korporativních selekčních údajů podle AACR2R/RDA (včetně záhlaví pro akce/konference)

Korporace = organizace/skupina osob identifikovaná svým vlastním jménem. Např. asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné podniky, vlády, státní instituce, projekty a programy, náboženské instituce a organizace, ad hoc události ( sportovní soutěže, výstavy, veletrhy a festivaly) a plavidla (lodě a kosmické lodě).

Akce/konference = konferenční záhlaví nebo záhlaví pro akce je považováno za jedno z druhů korporativních záhlaví. Jméno konference/akce může tvořit hlavní záhlaví pro díla, zaznamenávající kolektivní činnost korporace, např. sborníky referátů, katalogy výstav a další díla ad hoc události (sportovní soutěže, veletrhy a festivaly).

Ve formátu MARC 21 pole 110/111 - hlavní záhlaví, pole 710/711 – vedlejší záhlaví; podpole $b jsou podřízené složky (např. fakulty, ministerstva).

 • Nikdy nesmí být dvě a více hlavních záhlaví
 • Korporativní záhlaví je tvořeno u děl, která jsou zprávami o kolektivních aktivitách, konferencích apod.
 • Název korporace by se měl přejímat z autoritních souborů.
 • Korporativní záhlaví se skládá z těchto částí: názvu korporace, v němž se rozlišuje název řídící a podřízené složky korporace, a kvalifikátorů, které blíže korporaci specifikují.

AACR2R

 • Platí pravidlo 3 a dost.
 • Pramenem popisu je titulní list.
 • Vynechává se úvodní mluvnicky člen.
 • Plný název má přednost před zkratkou.
 • Zapisujeme v jazyce korporace (výjimka: obecně používané názvy: OSN, Mezinárodní červený kříž).
 • U nadnárodních korporací používat 1 preferovaný název v bázi autorit.

Volba vstupního prvku

 1. díla administrativního charakteru zabývající se korporací samotnou nebo její činností, způsobem práce, financemi a/nebo působením nebo jejími úředníky, personálem a/nebo členstvím (členy)nebo jejími prameny.
 2. díla, která zaznamenávají kolektivní myšlení korporace (zprávy z komisí, výborů atd., oficiální údaje o vnější politice korporace).
 3. díla zaznamenávající jednání legislativních, soudních, vládních a dalších korporací.
 4. díla, která jsou zprávami o kolektivních aktivitách - konferencích (sborníky...), expedicích (výsledku výzkumu...) nebo událostech (výstavách, veletrzích, festivalech...) splňujících definici korporace za předpokladu, že konference, expedice nebo událost je v popisovaném zdroji uvedena.
 5. díla, která jsou výsledkem společné aktivity skupin interpretů jako celku za předpokladu, že odpovědnost skupiny přesahuje rutinní provedení.
 6. kartografické dokumenty pocházející od jiných korporací, než které jsou odpovědné pouze za jejich vydání a distribuci.
 7. právní dokumenty následujících druhů: zákony, dekrety hlavy státu, nejvyššího představitele nebo nejvyššího výkonného orgánu, návrhy zákonů, správní předpisy, ústavy, soudní řády, soudní rozhodnutí, soudní protokoly.

Struktura pole

 • Vstupní prvek ($a)-často stojí o samotě jako plnohodnotný název korporace (Univerzita Karlova, Akademie věd České republiky)
 • Kvalifikátor(doplněk) $a(..) nebo $b(...)
  • nachází se za vstupním prvkem nebo podřízenou složkou v kulatých závorkách, vždy česky
  • kvalifikátor místa (rozlišující prvek u více korporací, jejichž název není jedinečný)
  • kvalifikátor obecný (pokud jméno nevyjadřuje, že jde o korporaci)
  • kvalifikátory stejného druhu se oddělují čárkou, různé se oddělují dvojtečkou s oboustrannou mezerou
  • kvalifikátor je povinný u:
   • Galerií- Galerie moderního umění (Hradec Králové, Česko)
   • Knihoven- Knihovna Karla Dvořáčka (Vyškov, Česko)
   • Muzeí- Okresní muzeum (Jindřichův Hradec, Česko)
   • Nemocnic- Nemocnice Na Františku (Praha, Česko)
   • Škol(základních, středních)- Základní škola (Libáň, Česko)
  • kvalifikátor se nepřipojuje v případě, kdy je geografické jméno v názvu (Národní knihovna České republiky, Muzeum hlavního města Prahy)
 • Podřízená složka $b
  • univerzity, fakulty, katedry
   • Příklad: $aUniverzita Karlova. $bFilozofická knihovna
  • státní správa, ministerstva
   • Příklad: $aČesko.$bNejvyšší soud
  • samospráva
   • Příklad: $aZlín (Česko).$bMagistrát
  • prezident x předseda vlády
   • Příklad: $aČesko.$bPrezident (1993-2003 : Havel)
   • Příklad: $aČesko.$bPředseda vlády
  • Výjimka: ústavy Akademie věd ČR- nejsou považovány za podřízenou složku
   • Příklad: $aHistorický ústav (Akademie věd ČR)
 • Indikátory
  • první idnikátor:
   • 0-invertovaná forma jména
   • 1-jméno jurisdikce
   • 2-jméno v přímém pořadí
  • druhý indikátor:
   • není definován

RDA

 • Konec pravidla 3 a dost.

Pravidla popisu

 • Nová pole v autoritním záznamu pro korporace (Pole 3XX).
 • Změny v používání stávajících polí (a podpolí) v autoritním záznamu pro korporace.
 • Podle RDA už není možné zapsat datum konání akce jako součást názvu akce v záhlaví, ale zapisuje se vždy do podpole pro data konání akce.
 • I když je místo konání akce součástí názvu akce, v záhlaví se tento údaj vždy opakuje v podpoli pro místo konání akce.
 • Pokud se akce koná na dvou místech, uvedou se v příslušných podpolích obě místa a oddělí se středníkem.
 • U tzv. virtuálních akcí, zejména konferencí apod., kdy spolu účastníci komunikují z různých míst prostřednictvím internetu se jako místo konání uvádí „online“:

Volba vstupního prvku

 • Kromě výše uvedených v AACR2R nově - Pojmenovaná individuální umělecká díla jednoho nebo několika umělců vystupujících jako korporace

Záhlaví pro konference/akce

 • Typ korporativního autorství je i konference/akce – dočasná korporace, která je určena i místem a datem.
 • Pojmenovaná x nepojmenovaná konference/akce
  • pojmenovaná:
   • určitý člen v názvu,
   • velká počáteční písmena každého slova v názvu (zejména v angličtině);
   • musejí být uvedena v dokumentu, nejlépe výrazně => hlavní záhlaví pro konference
  • nepojmenovaná:
   • obecný výraz (seminář o katalogizaci) = > konferenční záhlaví se netvoří
 • 111 - hlavní záhlaví, 711 - vedlejší záhlaví
 • Struktura zápisu
  • Vstupní prvek - $a, (Podřízená složka) - $b - spíše výjimečně
  • Kvalifikátor se zapisuje vždy česky - $n = pořadové číslo, $d = datum konání; $c= místo konání) Př. $abeethovenův Hradec$n(36. :$d1997 : $chradec nad Moravici, Česko).
 • Pravidla pro zápis
  • v jazyce korporace
  • vynechání úvodního mluvnického členu
  • použít vlastní jméno konference, pokud má vlastní i obecnější jméno
  • úplná forma jména
  • kvalifikátory vždy česky

Zdroje

 1. RDA- https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizace-podle-rda-ve-formatu-marc-21-tistene-a-elektronicke-monografie-katalogizace-na-urovni-minimalniho-doporuceneho-zaznamu
 1. Autority- http://autority.nkp.cz/jmenne-autority/metodicke-materialy/metodika-korporace-cvicne_2/

Reference


Související články

Klíčová slova

AACR2R, RDA,katalogizace, korporace