Oborové brány

Oborová brána je elektronický informační zdroj, lze ji definovat jako „službu v síťovém prostředí určenou pro zprostředkování přístupu k vybraným online informačním zdrojům určitého oborového nebo tematického zaměření“.[1] Informační zdroje obsažené v dané oborové bráně jsou vybírány a spravovány ručně nebo automaticky. Součástí oborové brány je také webové rozhraní, které umožňuje vyhledávání pomocí klíčových slov a databáze informačních zdrojů.

Vlastnosti

Vlastnosti oborových bran kladou důraz na funkčnost a kvalitu databáze informačních zdrojů i uživatelského rozhraní portálu, který tyto informační zdroje zpřístupňuje. Z hlediska kvality lze oborové brány charakterizovat podle těchto kritérií:

 • „Spolehlivost – dostupnost zdrojů kdykoliv, za využití ochranných mechanismů, které zajišťují, že nemůže dojít ke ztrátě dat v případě selhání disku, serveru atd.
 • Odezva – brána by měla nabízet vyhledávání, prohlížení a ochranu dat tak, aby uživatel nezaznamenal žádnou významnou časovou prodlevu
 • Výkonnost – znamená aplikaci a využití dostupného hardware a síťových zdrojů tak, aby přesně odpovídaly požadavkům systému
 • Přizpůsobivost – brána musí reagovat na dodatečné požadavky, které jsou na ni kladeny (např. zvyšování počtu uživatelů, růst velikosti databáze, změny ve strategii služby atd.)
 • Kvalitní a esteticky příjemné rozhraní“[2]

Při výběru informačních zdrojů pro oborovou bránu je zásadní kvalita a důvěryhodnost zdroje, shoda s vybraným oborem, proto je důležité, aby byly informační zdroje vybírány ručně.[3] Dále je nutné vybrané zdroje popsat metadaty a udržovat je aktuální. Obecné vlastnosti, podle kterých lze odlišovat jednotlivé oborové brány jsou:

 • „oblast působnosti (mezinárodní, národní …)
 • typ spolupráce s ostatními branami (sdílená katalogizace, výměna záznamů, zrcadlení, paralelní vyhledávání)
 • tematika (polytematické, matematika, biologie, věda…)
 • počet zahrnutých zdroj
 • jazyk
 • implementované standardy“ [2]

Oborové brány v ČR

Jednotná informační brána je projekt, který vznikl v roce 2002 a slouží jako univerzální brána, zajišťující přístup k informačním zdrojům různých oborů. Na tento program navázal v roce 2004 projekt Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika, jehož cílem bylo vytvoření oborových bran pro informační vědy, knihovnictví a hudbu. Výstupem projektu byly dvě oborové brány, první z nich (KIV) se zabývá knihovnictvím a informační vědou, druhá (MUS) se věnuje oboru hudby.

V současné době jsou v ČR dostupné tyto oborové brány:

KIV

KIV je oborová brána, zaměřující se na knihovnictví a informační vědu. Brána byla vytvořena v rámci projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika Národní knihovnou ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy, byla spuštěna roku 2006. Hlavní databázi KIV tvoří katalog Knihovny knihovnické literatury, rozšířený o vybrané internetové zdroje a záznamy z českých odborných periodik. Kromě vyhledávání poskytuje databáze také služby SFX.

MUS

MUS je oborová brána, která se zaměřuje na oblast hudby a hudební vědy. Díky zaměření brány obsahuje kromě literatury o hudbě a oborových periodik také hudebniny (noty) a zvukové záznamy. Brána vznikla v rámci projektu Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: koordinace, hudba, knihovnictví a informatika, na jejím vzniku se podílela Národní knihovna ČR a Univerzita Karlova.

LAW

LAW je oborová brána, zaměřující se na právo, která je provozována knihovnou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, vznikla v rámci projektu Jednotná informační brána. Brána využívá vyhledavačů UKAŽ a souborný katalog ČR.

TECH

TECH je oborová brána, zabývající se oblastí techniky, přírodních věd, lékařství a aplikovaných věd. Brána byla spuštěna roku 2008 a jejím provozovatelem je Národní technická knihovna. Oborová brána umožňuje vyhledávání českých i zahraničních informačních zdrojů, které jsou děleny na volné a profesionální, dáletaké obsahuje adresář výzkumných ústavů ČR. K vyhledávání jsou použity vyhledavače Summon a Metalib.

IReL

IReL je oborová brána, která se zabývá mezinárodními vztahy. Brána je provozována Ústavem mezinárodních vztahů a byla spuštěna roku 2010, vznikla v rámci projektu Jednotná informační brána.

ART

ART je oborová brána, zaměřující se na oblast umění a architektury. V současné době se na jejím provozu podílí jedenáct knihoven, jejichž katalogy slouží jako základ pro databázi ART. Brána vznikla roku 2007 v návaznosti na sdružení Virtuální umělecká knihovna. V roce 2016 došlo v technologickém řešení oborové brány ART ke změnám, vyhledavač Metalib byl nahrazen centralizovaným vyhledáváním nad centrálním indexem, vyměněn byl i redakční systém, který je nyní zahrnut přímo v softwaru katalogu.

Zdroj

Článek je založen na práci: RÝZNAROVÁ, Anna. Oborová brána Umění a architektura (ART). Oborová brána Umění a architektura (ART) / Anna Rýznarová ; vedoucí práce Radka Římanová ; oponent práce Martin Souček [online]. 2017 [cit. 2018-01-20].

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Ludmila. Předmětová brána. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000936&local_base=KTD.
 2. 2,0 2,1 STOKLASOVÁ, Tereza, 2002. Zahraniční oborové informační brány, standardy pro popis zdrojů a jejich harmonizace: analytická studie [online]. Praha, říjen 2002 [cit. 2018-01-20]. Dostupné z: http://info.jib.cz/dokumenty/studie2rev.pdf.
 3. STOKLASOVÁ, Bohdana. Oborové brány. Praha: Národní knihovna České republiky, 2008. ISBN 978-80-7050-555-7.

Externí odkazy

 1. KIV
 2. MUS
 3. LAW
 4. TECH
 5. IReL
 6. ART

Související články

Klíčová slova

oborové brány, centralizované vyhledávání