Portál:Historické vědy

Zavřít všechny portály


České dějiny

zavřít editovat

Nejstarší dějiny, Mojmírovci a první Přemyslovci (ca. 500-922)

zavřít editovat

Období českého knížectví (922-1197)

zavřít editovat

Poslední Přemyslovci (1197-1306)

zavřít editovat

Éra Lucemburků (1306-1437)

zavřít editovat

Doba 15. století a vláda Jagellonců (1437-1526)

zavřít editovat

Předbělohorské období (1526-1618)

zavřít editovat

České země v době rekatolizace a baroka (1618-1740)

zavřít editovat

Osvícenství (1740-1792)

zavřít editovat

Reakce a revoluce (1792-1848)

zavřít editovat

Vláda Františka Josefa I. a první světová válka (1848-1918)

zavřít editovat

První republika (1918-1938)

zavřít editovat

Druhá republika a protektorát (1939-1945)

zavřít editovat

Komunistický režim (1945/8-1991)

zavřít editovat

Soudobé dějiny (od 1989 po současnot)

Obecné dějiny

zavřít editovat

Stěhování národů a raný středověk (ca. 400-1000)

zavřít editovat

Vrcholný středověk (1000-1350)

zavřít editovat

Pozdní středověk (1350-1500)

zavřít editovat

Od počátku novověku po třicetiletou válku (1500-1618)

zavřít editovat

Éra baroka a absolutismu (1618-1700)

zavřít editovat

Osvícenství (1700-1789)

zavřít editovat

Od Velké franouzské revoluce po revoluční rok 1848 (1789-1848)

zavřít editovat

Nacionalismus a koncert velmocí (1848-1914)

zavřít editovat

První světová válka (1914-1918)

zavřít editovat

Meziválečné období (1918-1938)

zavřít editovat

Druhá světová válka (1939-1945)

zavřít editovat

Studená válka (1945-1991)

zavřít editovat

Soudobé dějiny (od 1991 po současnost)