1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání

Pozdrav pedagogické psy

Ahoj, pedagogická psy

Ahoj

Pedagogická psychologie je aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá lidských učením