Jedinečný zdroj informací

WikiSofia je otevřený zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů. V součanosti na WikiSofii můžete nalézt 2 207 článků.
Jak mohu pomoct sobě a svým spolužákům? Pište články, komentujte, upravujte, opravujte!
Jak začít? | Aktuálně probíhající projekty | Nápověda se vším všudy


Publikuj na Wikisofii

Wikisofii bylo přiděleno ISSN a chová se tedy jako elektronický časopis. Články může autor tedy vykazovat jako publikační činnost!

Představivost je psychický proces vedoucí ke vniku paměťových představ. Schopnost vytvářet představy, je předpokladem tvořivé činnosti, zvláště v problémových situacích. Jsou osoby, jejichž představivost je nevýrazná a šedá, ale rovněž osoby s živou a barevnou představivostí. Tento druhý typ představivosti je přisuzován zejména umělcům. Představivost úzce souvisí s fantazií.

  • představa – uvědomění podnětu nebo jevu, který na mne v daném okamžiku nepůsobí
  • obecně lze rozdělit přístupy k představivosti do čtyř hlavních skupin:
  1. fenomenologický přístup k představivosti jako osobní zkušenosti
  2. pojetí představivosti jako mentální, nebo vnitřní reprezentace
  3. pojetí představivosti jako vlastnosti nebo atributu materiálu, s nímž probandi zacházejí v laboratorních experimentech
  4. pojetí představivosti jako procesu ve smyslu kognitivní strategie


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

Wiki komunita

700 FB.jpg

Více jak 700 fanoušků na Facebooku.

Wikisofia již dosáhla na Facebooku hranice sedmi set fanoušků. Děkujeme za podporu a budeme se snažit vám přinášet zajímavé a užitečné informace i v budoucnu!

pokračovat>>

Predmet wikisofia.jpg

Vytváření odborných textů na platformě wiki

Tento předmět má za cíl naučit studenty vytvářet a editovat hesla na platformě wiki - oblíbený systém kolaborativní práce, využívaný po celém světě (Wikipedia). V rámci tohoto předmětu si studenti prakticky vyzkouší jak připravit kvalitní studijní materiály pro svůj obor. Naučí kriticky pracovat s informacemi a vytvářet odborný text ve standardním prostředí MediaWiki na portálu Wikisofia.cz.

pokračovat>>