Jedinečný zdroj informací

WikiSofia je otevřený zdroj materiálů (nejen) pro studenty humanitních oborů. V součanosti na WikiSofii můžete nalézt 2 322 článků.
Jak mohu pomoct sobě a svým spolužákům? Pište články, komentujte, upravujte, opravujte!
Jak začít? | Aktuálně probíhající projekty | Nápověda se vším všudy


Publikuj na Wikisofii

Wikisofii bylo přiděleno ISSN a chová se tedy jako elektronický časopis. Články může autor tedy vykazovat jako publikační činnost!

Digital Humanities je interdisciplinární vědecký obor, který nemá ustálenou definici. Jedná se o nový způsob zkoumání humanitní vědy, skrze využití informačních technologií a digitální sítě. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy definuje Digital Humanities jako „Vědu a výzkumu zabývající se využíváním digitálních metod, nástrojů a zdrojů k vědeckému bádání v humanitních oborech. databáze knihovnictví a informační vědy.“.

Digital Humanity Stack

Historie vědeckého oboru sahá až do roku 1949. Dříve byl známý jako pojem Computing in humanities. Mezi odborníky na Digital Humanities můžeme zmínit Lou Burnarda, Michael Witmore, Melissa Terras, Jane Hunter, Susan Hockey, David De Roured.

Digital Humanity stack (DHS) je vědecká teorie, která zobrazuje strukturu hardwarových, softwarových a dovednostních elementů oboru Digital Humanities. Autoři David M. Berry a Anders jí představili ve stejnojmenné knize. Spodní vrstva DHS jsou ukazuje dva základní elementy, computitational thinking a knowledge repseresentation, které pro výzkum vytváří silnou základnu.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

Wiki komunita

700 FB.jpg

Více jak 700 fanoušků na Facebooku.

Wikisofia již dosáhla na Facebooku hranice sedmi set fanoušků. Děkujeme za podporu a budeme se snažit vám přinášet zajímavé a užitečné informace i v budoucnu!

pokračovat>>

Predmet wikisofia.jpg

Vytváření odborných textů na platformě wiki

Tento předmět má za cíl naučit studenty vytvářet a editovat hesla na platformě wiki - oblíbený systém kolaborativní práce, využívaný po celém světě (Wikipedia). V rámci tohoto předmětu si studenti prakticky vyzkouší jak připravit kvalitní studijní materiály pro svůj obor. Naučí kriticky pracovat s informacemi a vytvářet odborný text ve standardním prostředí MediaWiki na portálu Wikisofia.cz.

pokračovat>>