1. Pedagogická a školní psychologie, základní úkoly, přínos pro praxi i teorii výchovy a vzdělávání

Will Maslow

Pozdrav pedagogické psy

Ahoj, pedagogická psy

Ahoj

Pedagogická psychologie je aplikovaná psychologická disciplína, která se zabývá lidských učením.[1] Mezi významná témata pedagogické psychologie patří....[1]

  • jjjj
  • aaa
    • ,jjjj
  • mmm

Asjkfdgjdkjkj.[2]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 Müller, L. (2003). Slovník analytické psychologie. Praha: Portál.
  2. Shaffer, J. B. P. (1978). Humanistic Psychology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Literatura

Externí odkazy

Klíčová slova