Barbora Drobíková

Verze z 11. 1. 2016, 19:19, kterou vytvořil David.Richter (diskuse | příspěvky) (drobné editace)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Profesní život

Barbora Drobíková (*27.7. 1976) působí od března 2012 jako ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví. Odborně se zabývá mj. teorií informační vědy, teorií bibliografických informací, konceptuálním modelováním a teorií a praxí katalogizačního procesu. Je členkou Stálého výboru katalogizační sekce Mezinárodní federace knihovnických institucí a asociací (IFLA Cataloging Section Standing Committee), Revizní skupiny pro FRBR (FRBR Review Group) a dalších profesních pracovních skupin.

Dosažené vzdělání

2000 - Magisterský titul

2002 - Doktorský titul

2011 - Titul PhD.

Použitá literatura

  • Archiv Barbory Drobíkové

Klíčová slova

Historie knihovnictví, Ústav informačních studií a knihovnictví