Bloudivý nerv

Bloudivý nerv (nervus vagus) patří mezi 12 hlavových nervů a označuje se římskou číslicí X.

  • vychází z prodloužené míchy, probíhá kolem karotid (krkavice), dostává se do mezihrudí kolem jícnu a trachey, přes bránici do břicha, větve se rozvětvují do vnitřních orgánů -> po celém průběhu odcházejí vlákna k jednotlivým orgánům (plicím, slinivce, žlučníku, žaludku)
  • jeden z nejsložitějších hlavových nervů

vlákna

  • motorická - inervují krk, měkké patro, larynx, pharynx, tracheu, jícen, aktivita hlasivek,bronchu, motorika žaludku (peristaltika, vyměšování šťáv z pankreatu)
  • senzitivní - produkce hlenu, dýchací, trávicí trakt, gastrointestinální trakt,
  • parasympatická - jdou přes mezihrudí k srdci, je tím ovlivněna aktivita srdce, způsobena bradykardie (zpomalení srdce), pokles krevního tlaku, zpomalení dechu

poruchy

  • jednostranné - týká se spíše orální části (orgány mají zásobení i z druhé strany)

dysfagie - nemůže polykat, svaly nefungují, problémy s fonací, dysfonie, šeptavý chraplavý hlas

dávivý reflex - potrava neputuje ani dolů ani nahoru (nepolyká ani nemůže zvracet)

  • oboustranné - násobné postižení, dysfagie a dysfonie je výraznější

nasolalie, rhinolalie - mluví přes nos

laryngospazmus - stažení nebo spazmus hrtanu

ezofagospazmus - stažení nebo spazmus jícnu

pylorospazmus - oblast trávicího traktu

syndrom dráždivého tračníku (vagus prochází bránicí a obmotává trávicí trakt)