Historie verzí stránky „Brenda Dervin“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • teďpředchozí 15. 2. 2015, 21:22Kamila.Jencova diskuse příspěvky 502 bajtů +502 Založena nová stránka s textem „Je jednou z nejvýznamnějších zastánců modelů, které se zaměřují na kognitivní dimenze informačního chování. Její metafora popisuje člově…“